Yleistä Opetus Tentit Tutkintorakenteet Sivuopintokokonaisuudet Opintojaksot

Tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelma (180 op), suuntautumisena tuotantotalous, 2017-18

Tuotantotalouden kandidaatin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto. Tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä ja tavoitteellinen suorittamisaika kolme vuotta. Tutkinnon suorittaminen kolmessa vuodessa edellyttää päätoimista opiskelua ja noin 60 opintopisteen suorittamista lukuvuosittain.

Osaamistavoitteet

Tuotantotaloudesta valmistunut tekniikan kandidaatti