Yleistä Opetus Tentit Tutkintorakenteet Sivuopintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Pienennä Harjoittelu
Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
CT10A0510 DI-tutkinnon työharjoittelu 3-10 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
Laajenna Yleisopinnot