Yleistä Opetus Tentit Tutkintorakenteet Sivuopintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Pienennä Kieli- ja viestintäopinnot
Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
KIEN0017 Academic Writing 3 op  Kielikeskus (2900)  
Laajenna Yleisopinnot