Oppaan Tekniikan kandidaatti Ympäristötekniikka, 2019-20...2022-23 tiedotYleistä Opetus Tentit Tutkintorakenteet Sivuopintokokonaisuudet Opintojaksot

Ympäristötekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelma 2019-2020 (180 op)

BSc in Envinronmental Technology is taught in Finnish

Perustietoja

Osaamistavoitteet

Ympäristötekniikan tekniikan kandidaatti osaa:
 

Tutkintorakenne

Tekniikan kandidaatin tutkinto 180 op muodostuu

Lisätietoja Uni-portaalissa:

Ympäristötekniikan tekniikan kandidaatti