Oppaan Diplomi-insinööri Energiatekniikka EnTeDI, 2019-20...2022-23 tiedotYleistä Opetus Tentit Tutkintorakenteet Sivuopintokokonaisuudet Opintojaksot

EnTeDI-DI-ohjelma 2019-2020, Energiatekniikan diplomi-insinöörin tutkinto (120 op)

MSc in Energy Technology "EnTeDI" is taught in Finnish


Perustietoja

• tutkinto diplomi-insinööri (DI), Master of Science in Technology (M.Sc. Tech.)
• ylempi korkeakoulututkinto, antaa hakukelpoisuuden tieteellisiin jatko-opintoihin
• laajuus 120 op
• opinnot on mahdollista suorittaa joustavana etäopiskeluna, mitoitettu kahdeksi lukuvuodeksi.


Osaamistavoitteet

EnTeDI-DI-ohjelmasta valmistunut opiskelija
• ymmärtää eri teknologioiden, käytännön sovellutusten, prosessien ja toimien merkityksen energiantuotannossa, osana voimajärjestelmää ja energiamarkkinoita ja energiankäyttöä
• on omaksunut elinkaariajattelun ja kestävän kehityksen energiatekniikan yhteydessä
• osaa soveltaa ja suunnitella matemaattisia malleja energiateknisiin ongelmiin
• osaa hallinnoida projekteja ja työskennellä projektiryhmän jäsenenä
• osaa viestiä ja toimia osana akateemista- ja tutkimusyhteisöä.


Tutkintorakenne

Diplomi-insinöörin tutkinto 120 op muodostuu ydinopinnoista, Energiatehokkuuden syventymisopinnoista, etäopiskeltavasta sivuopintokokonaisuudesta sekä
vapaasti valittavista opinnoista.

 

EnTeDI-DI-ohjelman opetus sopii joustavaan etäopiskeluun päätoimisen työskentelyn ohessa. Opetuksessa hyödynnetään verkko-opetusteknologiaa,
joten suuren osan opinnoista voi tehdä ajasta ja paikasta riippumatta. Ohjelman sisältämiä lähiopetusjaksoja järjestetään Lappeenrannassa, Lahdessa ja Turussa.
Huolimatta siitä minkä lähiopetuspaikkakunnan ryhmässä opiskelija opiskelee, jotkin opinnot, kuten laboratoriotyöt, tehdään aina Lappeenrannan kampuksella.

Lisätietoja energiatekniikan opinnoista Uni-portaalissa:
Energiatekniikan DI-opinnot