Oppaan Diplomi-insinööri Data-analytiikka päätöksenteossa, 2019-20...2022-23 tiedotYleistä Opetus Tentit Tutkintorakenteet Sivuopintokokonaisuudet Opintojaksot

Tuotantotalouden diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmat (120 op) 2019 - 2020

Suoritettava tutkinto on Diplomi-insinööri (DI), Master of Science in Technology (M.Sc. Tech.), ylempi korkeakoulututkinto, joka antaa kelpoisuuden tieteellisiin jatko-opintoihin. Opintojen laajuus on 120 op ja ne on mitoitettu kahdeksi lukuvuodeksi.

DI-ohjelma data-analytiikka päätöksenteossa - OSAAMISTAVOITTEET 2019 - 2020

Data-analytiikka päätöksenteossa diplomi-insinööri osaa:

1. Kerätä ja hallita monimuotoista dataa sisäisistä ja ulkoisista tietolähteistä.
2. Käsitellä, tutkia ja ymmärtää dataa sekä arvioida ja mallintaa datan hankintaprosessia, datan laatua ja merkityksellisyyttä.
3. Jalostaa ja tuottaa informaatiota liiketoiminnan tarpeisiin hyödyntämällä data-analytiikan työkaluja, analyysejä, luokitteluja ja malleja.
4. Visualisoida dataa ja/tai informaatiota ja raportoida analyysien tuloksia sekä soveltaa analyysien tuloksia liiketoiminnan kehittämiseksi ja päätöksenteon tueksi.
5. Tulkita ja viestiä liiketoimintatietoa päätöksentekijöille ja ohjata organisaatiota kohti data-ohjautuvaa kulttuuria.
6. Analysoida kehitystarpeita ja suunnitella toimia ja projekteja liiketoiminnan edistämiseksi.
7. Arvioida teknisiä ratkaisuja liiketoiminnan kannalta.
8. Soveltaa uuden tieteellisen tutkimuksen tuloksia ja kehittää taitoja edelleen.
9. Soveltaa ja hyödyntää uutta tietoa elinikäisessä oppimisessa.