Oppaan Diplomi-insinööri Tuotantotalous Yrittäjyys, 2019-20...2022-23 tiedotYleistä Opetus Tentit Tutkintorakenteet Sivuopintokokonaisuudet Opintojaksot

Tuotantotalouden diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmat (120 op) 2019-20

Suoritettava tutkinto on Diplomi-insinööri (DI), Master of Science in Technology (M.Sc. Tech.), ylempi korkeakoulututkinto, joka antaa kelpoisuuden tieteellisiin jatko-opintoihin. Opintojen laajuus on 120 op ja ne on mitoitettu kahdeksi lukuvuodeksi.

Yrittäjyyden DI -osaamistavoitteet 2019-20

Yrittäjyyden ohjelmasta valmistunut osaa:

- asettaa tavoitteet omalle yrittäjyydelle ja omalle yritystoiminnalle 
- hallitsee yrityksen perustamiseen liittyvät toimenpiteet sekä osaa arvioida yritysidean toteutettavuutta    
- analysoida yritysten menestystä monipuolisesti
- ymmärtää syvällisesti yrittäjyyden eri muotoja
- löytää, tunnistaa ja hyödyntää erilaisia liiketoimintamahdollisuuksia
- johtaa, arvioida ja kehittää yritystä ja sen toimintaa sekä analysoida ja toteuttaa kasvun eri vaiheita
- analysoida yrityksen toimintaympäristöä ja keskeisiä sidosryhmiä sekä ymmärtää näiden vaikutukset liiketoimintaan ja sen kehittämiseen
- kehittää omaa ideaa eteenpäin kohti yritystoiminnan käynnistämistä ja hyödyntää näissä prosesseissa yliopiston uusinta tietoa ja osaamista
- toimia yrittäjämäisesti, rohkeasti ja kokeillen, erilaisissa tehtävissä, esim. yritysten liiketoimintayksiköiden johtajana tai erilaisissa yrittäjyyden edistämistehtävissä
- verkottua yrittäjämäisesti ja muodostaa moniosaavia start-up-tiimejä
- arvioida ja reflektoida oppimaansa, tunnistaa omat mahdollisuutensa ja haasteensa yrittäjänä sekä löytää järjestelmällisesti tapoja kehittää itseään.