Oppaan Tekniikan kandidaatti Laskennallinen tekniikka ja analytiikka, 2019-20...2022-23 tiedotYleistä Opetus Tentit Tutkintorakenteet Sivuopintokokonaisuudet Opintojaksot

Laskennallinen tekniikan ja analytiikan tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelma 2019-2020 (180 op)

BSc in Computational Engineering and Analytics is taught in Finnish

Perustietoja

Osaamistavoitteet

Laskennallinen tekniikan ja analytiikan tekniikan kandidaatin suorittanut opiskelija:

Lisäksi teknilliseen matematiikkaan suuntautunut tekniikan kandidaatti:

Lisäksi teknilliseen fysiikkaan suuntautunut tekniikan kandidaatti:

Lisäksi data-analytiikkaan suuntautunut tekniikan kandidaatti:

Tutkintorakenne

Tekniikan kandidaatin tutkinto 180 op muodostuu

Lisätietoja Uni-portaalissa:
Laskennallisen tekniikan ja analytiikan tekniikan kandidaatti