Oppaan Tekniikan kandidaatti Konetekniikka, 2019-20...2022-23 tiedotYleistä Opetus Tentit Tutkintorakenteet Sivuopintokokonaisuudet Opintojaksot

Konetekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelma 2019-2020 (180 op)

BSc in Mechanical Engineering is taught in Finnish

Perustietoja

Osaamistavoitteet
Konetekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto antaa valmiudet

Konetekniikan tekniikan kandidaatilla on perustiedot ja -taidot diplomi-insinööritason opiskeluun.

Tutkintorakenne
Tekniikan kandidaatin tutkinto 180 op muodostuu

Lisätietoja Uni-portaalissa:

Konetekniikan tekniikan kandidaatti