Oppaan Kauppatieteiden maisteri Tietojohtaminen ja johtajuus (TIJO), LAHTI, 2019-20...2022-23 tiedotYleistä Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Tietojohtamisen ja johtajuuden maisteriohjelma TIJO, Lahti, 2019-20

Opetussuunnitelma ja osaamistavoitteet

Kauppatieteiden maisterin tutkinto (KTM), laajuus 120 op, suoritusaika n. 2 vuotta (=ylempi korkeakoulututkinto).

Osaamistavoitteet

Tietojohtamisen ja johtajuuden maisteriohjelmasta valmistunut kauppatieteiden maisteri:

1. Opiskelija on pätevä tietojohtamisen ja johtajuuden asiantuntija joka
- pystyy keskustelemaan johtajuuden teorioista, näkökulmista ja käsitteistä
- pystyy analysoimaan organisaatioita tietojohtamisen näkökulmista
- osaa soveltaa tietojohtamista organisaatioiden monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseen

2. Opiskelijalla on hyvät valmiudet liiketaloustieteen soveltavaan tutkimuksen ja
- osaa systemaattisesti analysoida tieteenalansa tutkimusongelmia
- osaa tehdä hyvin perusteltuja johtopäätöksiä ja pohtia analyyttisesti tutkimuksen vaikuttavuutta
- osaa laatia hyvän tieteellisen käytännön mukaisen tutkimusraportin

3. Opiskelijalla on kyky toimia vastuullisesti liiketoiminnassa ja
- syvällinen ymmärrys tieteenalaansa liittyvistä vastuullisuuskysymyksistä
- hän osaa arvioida kriittisesti liiketoimintaan liittyvien päätösten vaikutuksia vastuullisuusnäkökulmasta

4. Opiskelijalla on hyvät tiimityötaidot ja
- hän on tehokas tiimin jäsen ja osaa ratkaista ongelmia tiimeissä
- hänellä on hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot