Oppaan Kauppatieteiden maisteri Laskentatoimi (LAMO), 2019-20...2022-23 tiedotYleistä Opetus Tentit Tutkintorakenteet Sivuopintokokonaisuudet Opintojaksot

Laskentatoimen maisteriohjelma (LAMO) 2019-20

Tämä opinto-opas sisältää laskentatoimen maisteriohjelman osaamistavoitteet, tutkintorakenteen ja opetussuunnitelman lukuvuodelle 2019-20

Kauppatieteiden maisterin tutkinto (KTM), laajuus 120 op, suoritusaika n. 2 vuotta (=ylempi korkeakoulututkinto)

Laskentatoimen maisteriohjelma pohjaa kandidaatintutkinnon tai vastaavan tasoisten opintojen kautta saavutettuun osaamiseen.

Osaamistatavoitteet

1. Opiskelija on valmistuttuaan laskentatoimen pätevä asiantuntija, joka
- osaa tuottaa ja arvioida kriittisesti liiketoimintaan liittyvää laskentatoimen informaatiota
- osaa soveltaa liiketoimintaan liittyvää laskentatoimen informaatiota ja tietoa strategisessa päätöksenteossa
- osoittaa ammatillista ja kriittistä näkemystä laskentatoimen ajankohtaisista teorioista ja käytännöistä

2. Opiskelijalla on hyvät valmiudet liiketaloustieteen soveltavaan tutkimukseen ja hän
- osaa systemaattisesti analysoida tieteenalansa tutkimusongelmia
- osaa tehdä hyvin perusteltuja johtopäätöksiä ja pohtia analyyttisesti tutkimuksen vaikuttavuutta
- osaa laatia hyvän tieteellisen käytännön mukaisen tutkimusraportin

3. Opiskelijalla on kyky toimia vastuullisesti liiketoiminnassa ja
- syvällinen ymmärrys tieteenalaansa liittyvistä vastuullisuuskysymyksistä
- hän osaa arvioida kriittisesti liiketoimintaan liittyvien päätösten vaikutuksia vastuullisuusnäkökulmasta

4. Opiskelijalla on hyvät tiimityötaidot ja
- hän on tehokas tiimin jäsen ja osaa ratkaista ongelmia tiimeissä
- hänellä on hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot