Oppaan Sivuopintokokonaisuudet, 2018-19...2020-21 tiedotYleistä Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Sivuopintokokonaisuudet lukuvuonna 2018-2019
Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa lukuvuonna 2018-2019 tarjolla olevat sivuopintokokonaisuudet on jaoteltu koulutusohjelmittain sivuopintoja järjestävän yksikön mukaan. Sivuopintokokonaisuudet löytyvät välilehdeltä Tutkintorakenteet.

Useimmissa kandidaatin ja maisterin (DI, KTM) tutkinto-ohjelmissa opiskelija voi vapaasti valita sivuopintokokonaisuuden muiden koulutusohjelmien tarjonnasta. Joissain tutkinto-ohjelmissa kuitenkin on rajoituksia tai suosituksia sivuopintojen valintaan. Tutkintokohtaiset ohjeistukset sivuopintojen valintaan löytyvät tutkintorakenteesta sivuopintojen kohdalta.

Myös muissa yliopistoissa suoritettuja sivuopintokokonaisuuksia voidaan anomuksesta hyväksyä tutkintoihin. Opintojen ohjaajat neuvovat sivuopintojen valinnassa ja muualla, esim. ulkomaan vaihdossa, tehtävien sivuopintojen hyväksyttämisessä tutkintoon (varmistettava etukäteen!).