Yleistä Opetus Tentit Tutkintorakenteet Sivuopintokokonaisuudet Opintojaksot

Kemiantekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelma 2017-2018 (180 op)

BSc in Chemical Engineering is taught in Finnish


Perustietoja


Osaamistavoitteet

Kemiantekniikan kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa


Tutkintorakenne

Tekniikan kandidaatin tutkinto 180 op muodostuu

 

Lisätietoja Uni-portaalissa:
Kemiantekniikan kandidaatti