Yleistä Opetus Tentit Tutkintorakenteet Sivuopintokokonaisuudet Opintojaksot

Kauppatieteiden maisterin tutkinto-ohjelma, osaamistavoitteet ja opetussuunnitelma lukuvuodelle 2017-18

Kauppatieteiden maisterin tutkinto (KTM), laajuus 120 op, suoritusaika n. 2 vuotta (=ylempi korkeakoulututkinto)

Lappeenrannan teknillisen yliopiston kauppatieteiden maisterin tutkinto perustuu tavoitteiltaan ja sisällöltään yliopiston strategisiin painopistealueisiin ja niissä erityisesti kestävän kilpailukyvyn luomiseen. Tutkinnon tavoitteena on antaa opiskelijoille monipuoliset valmiudet liike-elämän johtotehtävissä toimimiseen. Tutkinnon suorittamisen jälkeen opiskelija omaa ne tiedot, taidot ja asenteet, jotka ovat oleellisia myös tutkijaksi kouluttautumista varten. Kauppatieteiden maisterin tutkinto toisin sanoen auttaa valmistunutta vastaamaan elinkeinoelämän kasvaviin osaamistarpeisiin ja toisaalta luo perustan opiskeluun kauppatieteiden tohtoriohjelmassa.

Kauppatieteiden maisterin osaamistavoitteet:

1. Opiskelija on oman tieteenalansa pätevä asiantuntija.

2. Opiskelija osaa soveltaa liiketaloustieteen oppeja.

3. Opiskelija osaa integroida liiketaloustieteen eri aloja ja näkemyksiä.

4. Opiskelija on aikaansaava ja vastuullinen tiimipelaaja.

5. Opiskelijalla on globaali näkökulma liiketoimintaan.