Oppaan Tekniikan kandidaatti Energiatekniikka 2016-2017, 2016-17 tiedotYleistä Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Tutkintoon kuuluvat opintojaksot lukuvuonna 2016-2017 on listattu alla.
Huomaathan, että osa opintojaksoista voi olla joka toinen vuosi luennoitavia eli kaikkia
opintojaksoja ei välttämättä järjestetä lukuvuonna 2016-2017.

Lisätietoja opintojaksokuvauksissa.Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Laajenna Harjoittelu
Laajenna Kieli- ja viestintäopinnot
Pienennä Yleisopinnot
Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
BM30A2900 Aaltoliikeoppi 3 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
BM20A5810 Differentiaalilaskenta ja sovellukset 4 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
BM20A5830 Differentiaaliyhtälöiden peruskurssi 3 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
BH40A0301 Energianmuuntoprosessit 3 op  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BH61A0000 Energiatalouden johdantokurssi 2 op / 1.11 ov  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BH61A0200 Energiatalous 4 op / 2.22 ov   
BH10A0202 Energiatekniikan kandidaatintyö 10 op  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BH10A0250 Energiatekniikan kandidaatintyön seminaari 2 op  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BH10A0900 Energiatekniikan laboratoriotyöt 6 op / 3.33 ov  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BH40A0702 Energiatekniikan mittaukset 2 op  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BH50A0001 Energiatekniikan peruskurssi 2 op / 1.11 ov  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BM20A5800 Funktiot, lineaarialgebra ja vektorit 3 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
BM20A5820 Integraalilaskenta ja sovellukset 3 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
BH10A0001 Johdatus energiatekniikan opiskeluun 1 op / 0.56 ov  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BM20A4301 Johdatus tekniseen laskentaan 4 op / 2.22 ov  LUT School of Engineering Science (23B3)  
BK80A2900 Lujuustekniikan perusteet 3 op  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BH20A0500 Lämmönsiirron harjoitus- ja laboratoriotyökurssi 3 op / 1.67 ov  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BH20A0300 Lämmönsiirron perusteet 3 op / 1.67 ov  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BH20A0450 Lämmönsiirto 3 op / 1.67 ov  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BM30A2800 Lämpöoppi 4 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
BM30A2600 Mekaniikan perusteet 4 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
BM20A1501 Numeeriset menetelmät I 3 op / 1.67 ov  LUT School of Engineering Science (23B3)  
CT60A0201 Ohjelmoinnin perusteet 6 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
BH50A0500 Poltto- ja kattilatekniikan perusteet 5 op / 2.78 ov  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BH40A0201 Pumput, puhaltimet ja kompressorit 3 op  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BM30A3000 Sähköoppi 4 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
BL10A0100 Sähkötekniikan peruskurssi 3 op / 1.67 ov  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BH20A0800 Teknillinen termodynamiikka 5 op / 2.78 ov  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BH20A0700 Teknillisen termodynamiikan perusteet 2 op / 1.11 ov  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BH20A0200 Termodynamiikan harjoitus- ja laboratoriotyökurssi 3 op / 1.67 ov  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BM20A1401 Tilastomatematiikka I 3 op / 1.67 ov  LUT School of Engineering Science (23B3)  
BK10A4200 Tuotesuunnittelu ja -mallinnus 5 op  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BM20A5840 Usean muuttujan funktiot ja sarjat 3 op   
BH40A0101 Uusiutuva energia 3 op  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BH40A0401 Virtaus- ja lämpövoimakoneiden työkurssi 3 op  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BH40A1400 Virtaustekniikka I 3 op / 1.67 ov  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BH40A1451 Virtaustekniikka II 2 op  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BH50A0200 Voimalaitosopin perusteet 4 op / 2.22 ov  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BH30A0001 Ydinenergian yleiskurssi 3 op  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BH60A0000 Ympäristötekniikan perusteet 3 op / 1.67 ov  LUT School of Energy Systems (23B2)  
CS31A0210 Yritystalouden perusteet 3 op  LUT School of Engineering Science (23B3)