Yleistä Opetus Tentit Tutkintorakenteet Sivuopintokokonaisuudet Opintojaksot

Tutkintoon kuuluvat opintojaksot lukuvuonna 2019-2020 on listattu alla. Osa opintojaksoista voi olla joka toinen vuosi luennoitavia eli kaikkia opintojaksoja ei välttämättä järjestetä lukuvuonna 2019-2020.
Lisätietoja opintojaksokuvauksissa.Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Laajenna Harjoittelu
Laajenna Kieli- ja viestintäopinnot
Pienennä Yleisopinnot
Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
BL50A0100 Analogiatekniikka 5 op / 2.78 ov  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BL10A0101 Basics of Electrical Engineering 3 op  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BH40A0102 Basics of Renewable Energy Engineering 3 op  LUT School of Energy Systems (23B2)  
CS34A0734 Business start-ups and spin-offs 6 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
BL40A0501 Digitaalisäädön perusteet 4 op / 2.22 ov  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BL40A1730 Digitaalitekniikka 3 op  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BL30A0001 Electric Circuits 4 op  LUT School of Energy Systems (23B2) Hae opetus 
BL50A0020 Elektroniikan perusteet B 3 op / 1.67 ov  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BH40A0301 Energianmuuntoprosessit 3 op  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BH61A0000 Energiatalouden johdantokurssi 2 op / 1.11 ov  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BH10A0202 Energiatekniikan kandidaatintyö 10 op  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BH10A0250 Energiatekniikan kandidaatintyön seminaari 2 op  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BH10A0900 Energiatekniikan laboratoriotyöt 6 op / 3.33 ov  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BH40A0702 Energiatekniikan mittaukset 2 op  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BH50A0001 Energiatekniikan peruskurssi 2 op / 1.11 ov  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BL40A2301 Energy Efficiency 6 op  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BH40A1401 Fluid Mechanics I 3 op  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BH60A2601 Ilmastonmuutos 5 op  LUT School of Energy Systems (23B2)  
CS30A0952 Innovaatio- ja teknologiajohtamisen peruskurssi 6 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
BL40A1812 Introduction to Embedded Systems 6 op  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BH60A4400 Introduction to Sustainability 3 op  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BH10A0001 Johdatus energiatekniikan opiskeluun 1 op / 0.56 ov  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BK80A3201 Johdatus mekaniikkaan 3 op  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BM30A3100 Johdatus yliopistofysiikkaan 6 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
BM30A3100-A Johdatus yliopistofysiikkaan, osa A 3 op     
BM30A3100-B Johdatus yliopistofysiikkaan, osa B 3 op     
BH60A5600 Kestävyysmuutos ja johtaminen 6 op  LUT School of Energy Systems (23B2)  
CS31A0102 Kustannusjohtamisen peruskurssi 6 op  LUT School of Engineering Science (23B3) Hae opetus 
BK80A2900 Lujuustekniikan perusteet 3 op  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BH20A0500 Lämmönsiirron harjoitus- ja laboratoriotyökurssi 3 op / 1.67 ov  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BH20A0300 Lämmönsiirron perusteet 3 op / 1.67 ov  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BH20A0451 Lämmönsiirto 4 op  LUT School of Energy Systems (23B2) Hae opetus 
A250A0400 Mikroteoria 6 op  LUT School of Business and Management (23E1) Hae opetus 
BL40A0110 Mittaus- ja automaatiotekniikan perusteet 3 op / 1.67 ov  LUT School of Energy Systems (23B2)  
CT60A0203 Ohjelmoinnin perusteet 6 op  LUT School of Engineering Science (23B3) Hae opetus 
BH50A0500 Poltto- ja kattilatekniikan perusteet 5 op / 2.78 ov  LUT School of Energy Systems (23B2) Hae opetus 
BH40A0201 Pumput, puhaltimet ja kompressorit 3 op  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BH60A3401 Päästöjen ympäristövaikutukset 3 op  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BH60A6600 Rakennusten energiatehokkuus ja sisäilmasto 4 op  LUT School of Energy Systems (23B2) Hae opetus 
CS30A1365 Sustainability-oriented innovation 3 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
BL30A0500 Sähkökäyttötekniikan perusteet 3 op / 1.67 ov  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BL20A0400 Sähkömarkkinat 5 op / 2.78 ov  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BL10A3001 Sähköturvallisuus 5 op  LUT School of Energy Systems (23B2) Hae opetus 
BL20A0701 Sähköverkkotekniikan peruskurssi 5 op  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BL40A0300 Säätötekniikan perusteet B 3 op / 1.67 ov  LUT School of Energy Systems (23B2)  
LES10A120 Tekniikan matematiikka 1 3 op  LUT School of Energy Systems (23B2)  
LES10A130 Tekniikan matematiikka 2 3 op  LUT School of Energy Systems (23B2) Hae opetus 
LES10A140 Tekniikan matematiikka 3 3 op  LUT School of Energy Systems (23B2)  
LES10A150 Tekniikan matematiikka 4 3 op  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BH20A0750 Teknillinen termodynamiikka 6 op  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BK10A5500 Tekninen dokumentointi ja 3D-mallinnus 6 op  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BK65A0203 Tekninen suunnittelu 7 op  LUT School of Energy Systems (23B2)  
LES10A160 Teknisen laskennan ohjelmistot 4 op  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BH20A0200 Termodynamiikan harjoitus- ja laboratoriotyökurssi 3 op / 1.67 ov  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BH20A0810 Termodynamiikan jatkokurssi 3 op  LUT School of Energy Systems (23B2) Hae opetus 
CS20A0002 Toimitusketjun johtamisen peruskurssi 6 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
CS31A0551 Tuottavuus teollisuusyrityksessä 6 op  LUT School of Engineering Science (23B3) Hae opetus 
BL40A2600 Tuuli- ja aurinkovoimateknologia ja liiketoiminta 5 op  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BH40A0401 Virtaus- ja lämpövoimakoneiden työkurssi 3 op  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BH40A1452 Virtaustekniikka II 3 op  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BH50A0200 Voimalaitosopin perusteet 4 op / 2.22 ov  LUT School of Energy Systems (23B2) Hae opetus 
BH30A0001 Ydinenergian yleiskurssi 3 op  LUT School of Energy Systems (23B2) Hae opetus 
BH30A0010 Ydinvoimatekniikan perusteet 3 op  LUT School of Energy Systems (23B2) Hae opetus 
BH60A0902 Ympäristöluvat ja -mittaukset 3 op  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BH60A1800 Ympäristöoikeuden perusteet 5 op / 2.78 ov  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BH60A0001 Ympäristötekniikan perusteet 6 op  LUT School of Energy Systems (23B2)  
CS90A0012 Yrityksen liiketoiminnan ja johtamisen perusteet 3 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
CS30A1461 Yrityksen riskienhallinnan johtaminen 6 op  LUT School of Engineering Science (23B3) Hae opetus 
CS31A0051 Yrityspeli 6 op  LUT School of Engineering Science (23B3)