Oppaan Tekniikan kandidaatti Kemiantekniikka, 2019-20 tiedotYleistä Opetus Tentit Tutkintorakenteet Sivuopintokokonaisuudet Opintojaksot

Tutkintoon kuuluvat opintojaksot lukuvuonna 2019-2020 on listattu alla.
Osa opintojaksoista voi olla joka toinen vuosi luennoitavia eli kaikkia opintojaksoja ei välttämättä järjestetä lukuvuonna 2019-2020.
Lisätietoja opintojaksokuvauksissa.Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Laajenna Harjoittelu
Laajenna Kieli- ja viestintäopinnot
Pienennä Yleisopinnot
Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
BJ01A2021 Analyyttisen kemian laboratoriotyöt 2 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
BJ01A2012 Analyyttisen kemian perusteet 3 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
BH40A0102 Basics of Renewable Energy Engineering 3 op  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BH61A0600 Bioenergy 3 op / 1.67 ov  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BJ01A5051 Biojalostamot 3 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
BJ01A1060 Biokemian perusteet 2 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
CS34A0734 Business start-ups and spin-offs 6 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
BH40A0301 Energianmuuntoprosessit 3 op  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BH61A0000 Energiatalouden johdantokurssi 2 op / 1.11 ov  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BH50A0001 Energiatekniikan peruskurssi 2 op / 1.11 ov  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BH61A0201 Energy Economics 5 op  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BJ01A1021 Epäorgaanisen kemian perusteet 3 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
BJ01A1030 Epäorgaaniset analyysit 2 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
BH40A1401 Fluid Mechanics I 3 op  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BJ01A3030 Fysikaalisen kemian laboratoriotyöt 3 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
A130A0200 Hankintatoimen perusteet 6 op  LUT School of Business and Management (23E1)  
BH60A2601 Ilmastonmuutos 5 op  LUT School of Energy Systems (23B2)  
CS30A0952 Innovaatio- ja teknologiajohtamisen peruskurssi 6 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
BH60A4400 Introduction to Sustainability 3 op  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BJ01A5010 Johdanto kemianteollisuuden prosesseihin 3 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
BJ01A0011 Johdatus kemiantekniikan opiskeluun 3 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
BM20A4301 Johdatus tekniseen laskentaan 4 op / 2.22 ov  LUT School of Engineering Science (23B3)  
BM20A4301-B Johdatus tekniseen laskentaan 2 op     
BM20A4301-A Johdatus tekniseen laskentaan 2 op     
A370A0001 Johtamisen ja yrittäjyyden perusteet 6 op  LUT School of Business and Management (23E1)  
BJ01A0030 Kandidaatintyö ja seminaari 10 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
A130A0140 Kansantaloustieteen perusteet 3 op  LUT School of Business and Management (23E1)  
BJ01A3041 Kemiallinen dynamiikka 3 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
BJ01A4041 Kemiallinen reaktiotekniikka 5 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
BJ01A3010 Kemiallinen termodynamiikka 5 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
BH60A5600 Kestävyysmuutos ja johtaminen 6 op  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BJ01A2030 Kiinteiden materiaalien karakterisointi 3 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
A250A0250 Kirjanpidon peruskurssi 6 op  LUT School of Business and Management (23E1)  
CS31A0102 Kustannusjohtamisen peruskurssi 6 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
BH20A0300 Lämmönsiirron perusteet 3 op / 1.67 ov  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BM30A2800 Lämpöoppi 4 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
A250A0350 Makroteoria 6 op  LUT School of Business and Management (23E1)  
A130A0010 Markkinoinnin perusteet 6 op  LUT School of Business and Management (23E1)  
BM20A6700 Matematiikka I 6 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
BM20A6700-A Matematiikka I, osa A 3 op     
BM20A6700-B Matematiikka I, osa B 3 op     
BM20A6800 Matematiikka II 6 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
BM20A6800-A Matematiikka II, osa A 3 op     
BM20A6800-B Matematiikka II, osa B 3 op     
BM20A6900 Matematiikka III 4 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
BJ01A4011 Mekaaniset yksikköoperaatiot 4 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
A250A0400 Mikroteoria 6 op  LUT School of Business and Management (23E1)  
BM20A1501 Numeeriset menetelmät I 3 op / 1.67 ov  LUT School of Engineering Science (23B3)  
BJ01A1050 Orgaanisen kemian laboratoriotyöt 2 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
BJ01A1040 Orgaanisen kemian perusteet 4 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
BH50A0500 Poltto- ja kattilatekniikan perusteet 5 op / 2.78 ov  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BJ01A5020 Prosessi- ja tehdassuunnittelu 4 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
BJ01A5041 Prosessi- ja työturvallisuus 2 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
BJ01A5030 Prosessisimuloinnin perusteet 4 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
BH40A0201 Pumput, puhaltimet ja kompressorit 3 op  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BH60A3401 Päästöjen ympäristövaikutukset 3 op  LUT School of Energy Systems (23B2)  
A250A0600 Rahoituksen perusteet 6 op  LUT School of Business and Management (23E1)  
BH60A6600 Rakennusten energiatehokkuus ja sisäilmasto 4 op  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BJ01A3050 Reaktiokinetiikka 3 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
BH80A0000 Russian Energy Sector: Global Role, Past and Future Challenges 5 op  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BJ01A4060 Soveltavan kemian laboratoriotyöt 4 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
CS30A1365 Sustainability-oriented innovation 3 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
BL40A0300 Säätötekniikan perusteet B 3 op / 1.67 ov  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BH20A0710 Termodynamiikan perusteet 3 op  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BM20A1401 Tilastomatematiikka I 3 op / 1.67 ov  LUT School of Engineering Science (23B3)  
CS20A0002 Toimitusketjun johtamisen peruskurssi 6 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
CS31A0551 Tuottavuus teollisuusyrityksessä 6 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
BJ01A0020 Työturvallisuus laboratoriossa 1 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
BH40A1452 Virtaustekniikka II 3 op  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BH50A0200 Voimalaitosopin perusteet 4 op / 2.22 ov  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BH30A0001 Ydinenergian yleiskurssi 3 op  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BJ01A4100 Yksikköoperaatioiden mitoitus A 4 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
BJ01A4110 Yksikköoperaatioiden mitoitus B 4 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
BJ01A4050 Yksikköprosessien laboratoriotyöt 4 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
BJ01A1010 Yleinen kemia 3 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
BH60A0902 Ympäristöluvat ja -mittaukset 3 op  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BH60A1800 Ympäristöoikeuden perusteet 5 op / 2.78 ov  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BH60A0001 Ympäristötekniikan perusteet 6 op  LUT School of Energy Systems (23B2)  
CS90A0012 Yrityksen liiketoiminnan ja johtamisen perusteet 3 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
CS30A1461 Yrityksen riskienhallinnan johtaminen 6 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
A130A0700 Yritysjuridiikan perusteet 6 op  LUT School of Business and Management (23E1)  
CS31A0051 Yrityspeli 6 op  LUT School of Engineering Science (23B3)