Oppaan Diplomi-insinööri Data-analytiikka päätöksenteossa, 2019-20 tiedotYleistä Opetus Tentit Tutkintorakenteet Sivuopintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
CT60A4304 Basics of Database Systems 3 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
CS31A0720 Basics of ERP systems 6 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
CT70A6001 Business Intelligence and Data Mining 6 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
CT70A4000 Business Process Modelling 6 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
CT60A2500 C-ohjelmoinnin perusteet 3 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
CT10A7041 Code Camp 1-6 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
CS31A0760 Computational Data Analytics in Business Management 6 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
CS31A0780 Data-analytiikan ajankohtaisteema 3 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
CS31A0770 Digitaaliset liiketoimintaprosessit 6 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
CT70A7000 Digital Business Platforms 6 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
CS90A0060 Diplomityö 30 op / 20 ov  LUT School of Engineering Science (23B3) Hae opetus 
CT60A5400 Fundamentals of Game Development 6 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
CT70A5000 Impact and Benefits of Digitalization 6 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
CS10A0875 Industrial Project Management 3 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
CS31A0740 Johdatus data-analytiikka päätöksenteossa opintoihin 1 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
CS31A0161 Kustannusjohtamisen jatkokurssi 6 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
CT30A3370 Käyttöjärjestelmät ja systeemiohjelmointi 6 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
CT30A3231 Linuxin perusteet 2 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
CS31A0711 Mallinnus ja analytiikka controllerin työkaluina 6-9 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
BM20A6700 Matematiikka I 6 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
BM20A6700-A Matematiikka I, osa A 3 op     
BM20A6700-B Matematiikka I, osa B 3 op     
CT60A4002 Ohjelmistotuotanto 6 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
CT60A0203 Ohjelmoinnin perusteet 6 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
CT60A2411 Olio-ohjelmointi 6 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
BM20A5001 Principles of Technical Computing 4 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
CT60A5530 Project Management 6 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
CS30A1103 Päätöksenteko ja päätösanalyysi 6 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
CT60A5500 Quality Assurance in Software Development 6 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
CT70A2000 Requirements Engineering 6 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
CT10A9512 Research Design and Methods 6 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
CS10A0863 Research Methods for Master Students 6 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
BM20A6500 Simulation and System Dynamics 6 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
CT60A7322 Software Business Development 3 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
CT60A5103 Software Engineering Models and Modeling 6 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
BM20A3002 Statistical Analysis in Modelling 6 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
CS30A1630 System modelling 6 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
CS31A0750 Talousanalytiikka 6 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
CS37A0130 Teollinen internet ja tuotantotalouden sovellukset 6 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
CT60A4303 Tietokantojen perusteet 3 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
CT30A8922 User Experience Design 6 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
CT30A2803 User Interfaces and Usability 6 op  LUT School of Engineering Science (23B3)