Oppaan Tekniikan kandidaatti Tuotantotalous, 2019-20...2020-21 tiedotYleistä Opetus Tentit Tutkintorakenteet Sivuopintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Laajenna Harjoittelu
Laajenna Kieli- ja viestintäopinnot
Pienennä Yleisopinnot
Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
CS31A0730 Analytiikan perusteet 6 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
CT60A4304 Basics of Database Systems 3 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
BL10A0101 Basics of Electrical Engineering 3 op  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BJ01A5051 Biojalostamot 3 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
CT60A2500 C-ohjelmoinnin perusteet 3 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
BH61A0000 Energiatalouden johdantokurssi 2 op / 1.11 ov  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BK80A2800 FE-analyysin sovellukset konetekniikassa 5 op  LUT School of Energy Systems (23B2)  
A130A1500 Find Your Career 2 op  LUT School of Business and Management (23E1)  
CS30A0952 Innovaatio- ja teknologiajohtamisen peruskurssi 6 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
A380A7000 International Business Essentials 6 op  LUT School of Business and Management (23E1)  
CS30A0110 Introduction to Office Software 3 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
BJ01A5010 Johdanto kemianteollisuuden prosesseihin 3 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
BK80A3201 Johdatus mekaniikkaan 3 op  LUT School of Energy Systems (23B2)  
CS90A0002 Johdatus tuotantotalouden opiskeluun 3 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
BM30A3100 Johdatus yliopistofysiikkaan 6 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
BM30A3100-A Johdatus yliopistofysiikkaan, osa A 3 op     
BM30A3100-B Johdatus yliopistofysiikkaan, osa B 3 op     
CS90A0120 Kandidaatintyö ja seminaari 10 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
BH60A5600 Kestävyysmuutos ja johtaminen 6 op  LUT School of Energy Systems (23B2)  
A250A0250 Kirjanpidon peruskurssi 6 op  LUT School of Business and Management (23E1)  
CS20A0201 Koordinoinnin ja johtamisen keinot yrityksessä 6 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
CS31A0102 Kustannusjohtamisen peruskurssi 6 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
A130A0350 Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 6 op  LUT School of Business and Management (23E1)  
CT30A3370 Käyttöjärjestelmät ja systeemiohjelmointi 6 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
A130A0400 Laadulliset tutkimusmenetelmät 6 op  LUT School of Business and Management (23E1)  
CT30A3231 Linuxin perusteet 2 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
BK80A2701 Lujuusoppi 9 op  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BK80A2701-A Lujuusoppi, osa A 4 op     
BK80A2701-B Lujuusoppi, osa B 5 op     
BK80A2900 Lujuustekniikan perusteet 3 op  LUT School of Energy Systems (23B2)  
A130A0010 Markkinoinnin perusteet 6 op  LUT School of Business and Management (23E1)  
BM20A6700 Matematiikka I 6 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
BM20A6700-A Matematiikka I, osa A 3 op     
BM20A6700-B Matematiikka I, osa B 3 op     
BK10A3500 Materiaalitekniikka 7 op  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BK10A3500-A Materiaalitekniikka, osa A 4 op     
BK10A3500-B Materiaalitekniikka, osa B 3 op     
BJ01A4011 Mekaaniset yksikköoperaatiot 4 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
BK80A2601 Mekaniikka 7 op  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BK60A0200 Mekatroniikka 6 op / 3.33 ov  LUT School of Energy Systems (23B2)  
A250A0400 Mikroteoria 6 op  LUT School of Business and Management (23E1)  
A210A0702 New Venture Management 6 op  LUT School of Business and Management (23E1)  
CT60A4002 Ohjelmistotuotanto 6 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
CT60A0203 Ohjelmoinnin perusteet 6 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
CT60A2411 Olio-ohjelmointi 6 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
CT60A5530 Project Management 6 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
BJ01A5020 Prosessi- ja tehdassuunnittelu 4 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
BJ01A5041 Prosessi- ja työturvallisuus 2 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
BJ01A5030 Prosessisimuloinnin perusteet 4 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
A250A0600 Rahoituksen perusteet 6 op  LUT School of Business and Management (23E1)  
A320A0010 Start-up Challenge 6 op  LUT School of Business and Management (23E1)  
CS30A1612 Strateginen suunnittelu ja johtaminen 6 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
CS30A1365 Sustainability-oriented innovation 3 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
BK10A5500 Tekninen dokumentointi ja 3D-mallinnus 6 op  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BK65A0203 Tekninen suunnittelu 7 op  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BH20A0710 Termodynamiikan perusteet 3 op  LUT School of Energy Systems (23B2)  
CT60A4303 Tietokantojen perusteet 3 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
CS20A0112 Tiimityö organisaation kehittämisessä 6 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
BM20A1401 Tilastomatematiikka I 3 op / 1.67 ov  LUT School of Engineering Science (23B3)  
A250A0750 Tilinpäätösanalyysi 6 op  LUT School of Business and Management (23E1)  
CS20A0060 Toimitusketjun johtamisen jatkokurssi 6 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
CS20A0002 Toimitusketjun johtamisen peruskurssi 6 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
CS31A0551 Tuottavuus teollisuusyrityksessä 6 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
BL40A2600 Tuuli- ja aurinkovoimateknologia ja liiketoiminta 5 op  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BJ01A0020 Työturvallisuus laboratoriossa 1 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
CT30A2803 User Interfaces and Usability 6 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
BK10A3601 Valmistus- ja tuotantotekniikka 11 op  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BK10A3601-A Valmistus- ja tuotantotekniikka, osa A 5 op     
BK10A3601-B Valmistus- ja tuotantotekniikka, osa B 6 op     
BH50A0200 Voimalaitosopin perusteet 4 op / 2.22 ov  LUT School of Energy Systems (23B2)  
BJ01A4050 Yksikköprosessien laboratoriotyöt 4 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
BH60A0001 Ympäristötekniikan perusteet 6 op  LUT School of Energy Systems (23B2)  
CS90A0012 Yrityksen liiketoiminnan ja johtamisen perusteet 3 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
CS30A1461 Yrityksen riskienhallinnan johtaminen 6 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
CS31A0051 Yrityspeli 6 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
A250A1051 Yritysrahoituksen perusteet 6 op  LUT School of Business and Management (23E1)