Yleistä Opetus Tentit Tutkintorakenteet Sivuopintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Laajenna Harjoittelu
Pienennä Kieli- ja viestintäopinnot
Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
KIEN0006 English for Professional Development (Technology) 4 op  Kielikeskus (2900)  
KIRU0002 Svenska i arbetslivet (handel) 2 op  Kielikeskus (2900)  
KIRU0001 Svenska i arbetslivet (teknik) 2 op  Kielikeskus (2900)  
KISU0013 Tieteellinen kirjoittaminen 2 op  Kielikeskus (2900)  
KISU0016 Tieteellinen viestintä 3 op  Kielikeskus (2900)  
KISU0007 Työelämän viestintä (kauppa) 3 op  Kielikeskus (2900)  
KISU0003 Työelämän viestintä (tekniikka) 3 op  Kielikeskus (2900)  
Laajenna Yleisopinnot