Oppaan Sivuopintokokonaisuudet, 2019-20...2022-23 tiedotYleistä Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Pienennä Verkosto-opinnot
Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
VA10A1600 Introduction to Corporate Social Responsibility 5 op  Svenska handelshögskolan, LUT School of Business and Management (23E1)  
VA10A1200 Johdatus taloushallintoon 5 op  Aalto-yliopisto, LUT School of Business and Management (23E1)  
VA10A1500 Johdatus yrittäjyyteen 5 op  LUT School of Business and Management (23E1)  
VA10A1300 Johdatus yritysjuridiikkaan 5 op  LUT School of Business and Management (23E1), Tampereen yliopisto  
VA10A1000 Johtamisen ja organisaatioiden perusteet 5 op  Vaasan yliopisto, LUT School of Business and Management (23E1)  
VA10A1700 Liiketoimintaosaamisen kokonaisdynamiikka ja sen ohjaaminen - yrityssimulaatio 5 op  Turun yliopisto, LUT School of Business and Management (23E1)  
VA10A1400 Liiketoimintaympäristön taloustiede 5 op  LUT School of Business and Management (23E1), Jyväskylän yliopisto  
VA10A1100 Markkinoinnin ja myynnin perusteet 5 op  Oulun yliopisto, LUT School of Business and Management (23E1)  
Laajenna Yleisopinnot