Yleistä Opetus Tentit Tutkintorakenteet Sivuopintokokonaisuudet Opintojaksot

The courses belonging to this Master's programme in the academic year 2019-2020 are listed below. Some of the courses are lectured every other year, and therefore are not in offer in 2019-2020.Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Laajenna Harjoittelu
Laajenna Kieli- ja viestintäopinnot
Laajenna Yleisopinnot