Yleistä Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Laajenna Pääaineopinnot
Pienennä Harjoittelu
Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
A130A2100 Liiketoiminnan harjoittelu maisterintutkinnossa 2-6 op  LUT School of Business and Management (23E1) Hae opetus 
Laajenna Yleisopinnot