Yleistä Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Pienennä Pääaineopinnot
Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
A365A9001 Pro gradu -tutkielma, Tietojohtaminen ja johtajuus 30 op  LUT School of Business and Management (23E1)  
Laajenna Harjoittelu
Laajenna Yleisopinnot