Oppaan Kauppatieteiden kandidaatti, 2019-20 tiedotYleistä Opetus Tentit Tutkintorakenteet Sivuopintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Laajenna Harjoittelu
Laajenna Kieli- ja viestintäopinnot
Pienennä Yleisopinnot
Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
A250A0000 Aineettomat oikeudet ja niiden käyttö yritystoiminnassa 6 op  LUT School of Business and Management (23E1)  
A380A0320 Applied Consumer Behaviour 6 op  LUT School of Business and Management (23E1)  
A210A0020 Arvopaperimarkkinoiden sääntely 6 op  LUT School of Business and Management (23E1)  
A130A3100 Bachelor's Thesis in English, Business Administration 2 op  LUT School of Business and Management (23E1)  
A130A0620 Basics in MS Excel for Business Students 3 op  LUT School of Business and Management (23E1)  
A380A0131 Business Relationships in International Value Networks 6 op  LUT School of Business and Management (23E1)  
A370A0401 Case-Course of Business 6 op  LUT School of Business and Management (23E1)  
A380A0000 Cross-Cultural Issues in International Business 6 op  LUT School of Business and Management (23E1)  
BM20A5500 Differentiaaliyhtälöt ja dynaamiset systeemit 6 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
BM20A6600 Diskreetit mallit ja menetelmät 3 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
A250A0050 Ekonometrian perusteet 6 op  LUT School of Business and Management (23E1)  
A250A0100 Finanssi-investoinnit 6 op  LUT School of Business and Management (23E1)  
A130A0200 Hankintatoimen perusteet 6 op  LUT School of Business and Management (23E1)  
A380A0102 Hankintatoimen työkalut ja kustannustenhallinta 6 op  LUT School of Business and Management (23E1)  
A380A7000 International Business Essentials 6 op  LUT School of Business and Management (23E1)  
A380A0500 Introduction to Corporate Social Responsibility and Sustainability 6 op  LUT School of Business and Management (23E1)  
A380A0300 Introduction to Digital Marketing 3 op  LUT School of Business and Management (23E1)  
A380A6051 Introduction to International Business and Planning 6 op  LUT School of Business and Management (23E1)  
A240A0010 Introduction to Programmatic Business Analytics 6 op  LUT School of Business and Management (23E1)  
A130A0000 Johdatus kauppatieteiden opiskeluun 3 op  LUT School of Business and Management (23E1)  
BM20A4301 Johdatus tekniseen laskentaan 4 op / 2.22 ov  LUT School of Engineering Science (23B3)  
BM20A4301-B Johdatus tekniseen laskentaan 2 op     
BM20A4301-A Johdatus tekniseen laskentaan 2 op     
A370A0001 Johtamisen ja yrittäjyyden perusteet 6 op  LUT School of Business and Management (23E1)  
A130A0220 Julkiset hankinnat 6 op  LUT School of Business and Management (23E1)  
A250A0200 Kansainväliset tilinpäätösstandardit ja konsernilaskenta 6 op  LUT School of Business and Management (23E1)  
A130A0140 Kansantaloustieteen perusteet 3 op  LUT School of Business and Management (23E1)  
A130A3000 Kauppatieteiden kandidaatintutkielma 10 op  LUT School of Business and Management (23E1)  
A250A0250 Kirjanpidon peruskurssi 6 op  LUT School of Business and Management (23E1)  
CS31A0102 Kustannusjohtamisen peruskurssi 6 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
A130A0350 Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 6 op  LUT School of Business and Management (23E1)  
A130A0400 Laadulliset tutkimusmenetelmät 6 op  LUT School of Business and Management (23E1)  
BM20A1801 Lineaarinen optimointi 6 op / 3.33 ov  LUT School of Engineering Science (23B3)  
A250A0350 Makroteoria 6 op  LUT School of Business and Management (23E1)  
A130A0010 Markkinoinnin perusteet 6 op  LUT School of Business and Management (23E1)  
BM20A2401 Matemaattinen mallinnus 5 op / 2.78 ov  LUT School of Engineering Science (23B3)  
BM20A6800 Matematiikka II 6 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
BM20A6800-A Matematiikka II, osa A 3 op     
BM20A6800-B Matematiikka II, osa B 3 op     
BM20A1601 Matriisilaskenta 4 op / 2.22 ov  LUT School of Engineering Science (23B3)  
A250A0400 Mikroteoria 6 op  LUT School of Business and Management (23E1)  
A210A0010 Organisaatioiden ja strategian taloustiede 6 op  LUT School of Business and Management (23E1)  
A130A0550 Organisaatiokäyttäytymisen perusteet 6 op  LUT School of Business and Management (23E1)  
A130A0551 Organizational Behaviour 6 op  LUT School of Business and Management (23E1)  
A365A1000 Osuuskuntien liiketoiminta ja johtaminen 5-6 op  LUT School of Business and Management (23E1)  
CT60A5530 Project Management 6 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
A250A0600 Rahoituksen perusteet 6 op  LUT School of Business and Management (23E1)  
A250A1200 Rahoitusmarkkinat ja -instituutiot 6 op  LUT School of Business and Management (23E1)  
A380A0201 Sales and Marketing Communication 6 op  LUT School of Business and Management (23E1)  
A380A0310 Services Marketing and Customer Experience Management 3 op  LUT School of Business and Management (23E1)  
A250A0650 Sopimusoikeus 6 op  LUT School of Business and Management (23E1)  
A320A0010 Start-up Challenge 6 op  LUT School of Business and Management (23E1)  
A250A0700A Strateginen johdon laskentatoimi 6 op  Avoin yliopisto (23F130A)  
A250A0701 Strateginen johdon laskentatoimi 6 op  LUT School of Business and Management (23E1)  
CS30A1612 Strateginen suunnittelu ja johtaminen 6 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
A130A0600 Taloustieteiden matematiikka 6 op  LUT School of Business and Management (23E1)  
A130A0650 Tilastollisen tutkimuksen perusteet 6 op  LUT School of Business and Management (23E1)  
BM20A7100 Tilastollisten ja numeeristen menetelmien jatkokurssi 4 op  LUT School of Engineering Science (23B3)  
A250A0750 Tilinpäätösanalyysi 6 op  LUT School of Business and Management (23E1)  
A250A0800 Tilinpäätössuunnittelu 6 op  LUT School of Business and Management (23E1)  
A250A0850 Tilintarkastuksen perusteet 6 op  LUT School of Business and Management (23E1)  
A380A0120 Toimittajahallinta ja vastuullinen hankintatoimi 6 op  LUT School of Business and Management (23E1)  
A370A0250 Työoikeus 6 op  LUT School of Business and Management (23E1)  
A210A0650 Vero-oikeus ja liiketoiminta 6 op  LUT School of Business and Management (23E1)  
A380A0250 Vienti- ja tuontitoiminta 6 op  LUT School of Business and Management (23E1)  
A250A0901 Yhtiöoikeus 6 op  LUT School of Business and Management (23E1)  
A250A0160 Ympäristötaloustieteen perusteet 6 op  LUT School of Business and Management (23E1)  
A130A0700 Yritysjuridiikan perusteet 6 op  LUT School of Business and Management (23E1)  
A250A1050 Yritysrahoitus 6 op  LUT School of Business and Management (23E1)