Oppaan Avoin yliopisto, 2019-20...2022-23 tiedotYleistä Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Tarkista integroitujen kurssien tenttiajankohdat koulutusohjelmakohtaisesta kuulustelujärjestyksestä (= https://uni.lut.fi/tentit-ja-valikokeet;jsessionid=9AEA5F060F931023C18B055FACEA27C9.lutuni2). Tentti-ilmoittautuminen tehdään sähköpostitse osoitteeseen opinto@lut.fi. Ilmoittautumisaika päättyy viikkoa ennen kyseistä tenttipäivää. Huom! Tentteihin ei voi jälki-ilmoittautua.Tältä sivulta löydät vain tämän oppaan opintojaksojen tentit, joihin ilmoittaudutaan WebOodin kautta. Lista kaikista lukuvuoden tenteistä löytyy: UNI > Opiskelu > Opintojen suunnittelu > Tentit ja välikokeet

Jos opintojaksosta ei järjestetä tenttiä tai tenttiin ilmoittaudutaan muuten kuin WebOodissa, löydät ilmoittautumistiedon opintojakson kuvauksesta (Haku: Kurssit/tentit -> Ilmoittaudu tästä!).
Tenttipäivittäin Opintojaksottain

Tämä opas ei sisällä tenttejä, joihin ilmoittaudutaan WebOodin kautta.