Opintojakso

Näytä opetus
BL40A1202 Digital Control Design, 6 op 
Tunniste BL40A1202  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Digital Control Design  Nimilyhenne Digital Control 
Laajuus6 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenkyllä
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Energy Systems (23B2) 

Opettajat
Nimi
Pekko Jaatinen 
Niko Nevaranta 
Olli Pyrhönen 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom  Opetuspaikkakunta: Lappeenranta
This course can be studied remotely. The course material is given in Moodle-environment. 
Suoritusvuosi  M.Sc. (Tech.) 1 
Periodi  1-2 
Opetuskieli  Suomi ja englanti 
Vastuuopettaja(t) 

Professor Olli Pyrhönen

 
Tavoitteet 

Upon completion of the course students are able to design and implement a digital control system for industrial application independently. The necessary skills are dynamic plant modeling, system design, control synthesis, system simulation and digital controller implementation in an industrial control platform.

 
Sisältö 

The teaching approach on this course is practical control design and implementation for different applications. The first half of the course introduces design of advanced control methods for different application. The application topics may change yearly. The following topics are included, plant modelling, different state-space and transfer functions algorithms for SISO and MIMO systems, digital controller synthesis, system simulation, controller programming and testing. In the second half of the course every student will design, program and test a controller using an industrial controller platform and a laboratory equipments.

 
Suoritustavat 

28 h interactive lectures in computer class room, 1. period, 14 h control system development project tutorial lectures in computer class room, laboratory working 6 h, exam 3 h, independent studies.
Total workload 156 h.

 
Soveltuvuus jatko-opintoihin (Kyllä/Jätä tyhjäksi)  Kyllä 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei)  Kyllä 
Exam-tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

Examination 60% (in Moodle), control system design project 40%. Additional homework tasks can influence to the grade.

 
Oppimateriaalit 

Lecture script and handout, more detailed material in the text books:
Franklin G.F., Powell J.D., Workman M.L., Digital Control of Dynamic Systems, Addison-Wesley, 1998,
Kuo B., Digital Control Systems, 2nd ed., Oxford University Press, 1992,
Åström K.J., Wittenmark B., Computer Controlled Systems, 3rd ed., Prentice Hall, 1997, 557 p.

 
Esitietovaatimukset 

BL40A0200 Säätötekniikan perusteet A or BL40A0300 - Säätötekniikan perusteet B
BL40A0501 - Digitaalisäädön perusteet

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei)  max 10 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei)  Ei 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.