Opintojakso

Näytä opetus
CT60A2411 Olio-ohjelmointi, 6 op 
Tunniste CT60A2411  Voimassaolo 01.08.2016 -
Nimi Olio-ohjelmointi  Nimilyhenne Olio-ohjelmoint 
Laajuus6 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Engineering Science (23B3) 

Opettajat
Nimi
Jiri Musto 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom  Opetuspaikkakunta: Lappeenranta 
Suoritusvuosi  TkK 1 
Periodi  3-4 
Opetuskieli  Suomi ja englanti 
Vastuuopettaja(t) 

nuorempi tutkija, DI Jiri Musto

 
Tavoitteet 

Kurssin lopulla opiskelija osaa


1. Ratkaista tyypillisiä ohjelmointiongelmia olio-ohjelmointimenetelmillä
2. Käyttää Javaa ja sen ominaisuuksissa ohjelmoinnissa
3. Lukea ja kuvailla Java koodia ja UML diagrammeja
4. Hyödyntää versionhallintaa
5. Suunnitella yksinkertaisia graafisia käyttöliittymiä.

 
Sisältö 

Oliopohjaisuus, luokat, periytyminen, luokkamallintamisen perusteet, Javan periaatteet, lauseet ja perustietorakenteet, abstraktit tietotyypit, poikkeukset, graafinen käyttöliittymä.

 
Suoritustavat 

Luentoja 2 h, videoita 8 h, harjoituksia 14 h, harjoitustyö 16 h, itsenäinen opiskelu 30 h 3. periodi.
Videoita 8 h, harjoituksia 14 h, harjoitustyö 45 h, itsenäinen opiskelu 15 h 4. periodi.
Tenttiin valmistautuminen ja tentti 8 h. Kokonaismitoitus yhteensä 160 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei)  Kyllä 
Exam-tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

0 – 5. Tentti 30%, harjoitukset 25%, harjoitustyö 45%

 
Oppimateriaalit 

Luentokalvot ja videot
Eckel B (2006) Thinking in Java, 4th ed. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, Thinking in Java,
Herala A, Vanhala E, Nikula U (2015) Olio-ohjelmointi Javalla, versio 1.0. LUT Scientific and Expertise Publications/Oppimateriaalit-Lecture Notes
Muu luennoilla mainittu materiaali

 
Esitietovaatimukset 

CT60A4002 Ohjelmistotuotanto (tai vastaava),CT60A0201 Ohjelmoinnin Perusteet (tai vastaava).

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei)  Ei 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei)  max 15 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
  Olio-ohjelmointi  KURSSI  Jiri Musto 
01.06.20 -31.07.20 -

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.