Opintojakso
Näytä opetus
BL40A1811 Johdanto sulautettuihin järjestelmiin, 6 op 
Tunniste BL40A1811  Voimassaolo 01.08.2013 - 31.07.2019
Nimi Johdanto sulautettuihin järjestelmiin  Nimilyhenne Johdanto sulaut 
Laajuus6 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Energy Systems (23B2) 

Opettajat
Nimi
Jero Ahola 
Antti Pinomaa 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Suoritusvuosi 

TkK 3

 
Periodi 

3-4

 
Opetuskieli 

Suomi ja englanti

 
Vastuuopettaja(t) 

professori, TkT Jero Ahola

 
Tavoitteet 

Opintojakso toimii johdantona sulautettuihin järjestelmiin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: 1. tunnistaa sulautettujen järjestelmien eri mikroprosessorityypit ja tyypillisimmät oheispiirit, 2. kuvata sulautetun järjestelmän ja siihen liitettyjen
oheiskomponenttien toiminnan, 3. ohjelmoida ja testata sovellusohjelmia sulautetuille järjestelmille C-kielellä.

 
Sisältö 

Mikroprosessorin arkkitehtuuri, käskykanta ja toiminta, mikro-ohjaimet, muistipiirit ja oheiskomponentit, järjestelmäsuunnittelu, ohjelmointi ja sovelluskehitys, sovellutus esimerkkejä.

 
Suoritustavat 

Luentoja 14 h, harjoituksia 14 h, 3. periodi. Luentoja 14 h, harjoituksia 14 h, 4. periodi. Harjoitustyöt 97 h.  Tentti 3 h.
Kokonaismitoitus 156 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

Kyllä

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

0-5. 50 % tentti ja 50 % harjoitustyöt. Molemmat on suoritettava hyväksytysti.

 
Oppimateriaalit 

Vahid/Givargis: Embedded System Design - A Unified Hardware/Software Introduction.
Luentokalvot.

 
Esitietovaatimukset 

Ohjelmoinnin perusteet C-kielellä.

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei) 

max 5

 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei) 

max 15

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.