Opintojakso

Näytä opetus
BL50A0010 Elektroniikan perusteet A, 5 op / 2.78 ov 
Tunniste BL50A0010  Voimassaolo 01.08.2007 -
Nimi Elektroniikan perusteet A  Nimilyhenne Elektroniikan p 
Laajuus5 op / 2.78 ov   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Energy Systems (23B2) 

Opettajat
Nimi
Mikko Kuisma 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom  Opetuspaikkakunta: Lappeenranta
Opintojaksoon kuuluu ryhmissä suoritettava elektroniikkaprojekti 3. periodissa 
Suoritusvuosi  TkK 1 
Periodi  2-3 
Opetuskieli  Suomi 
Vastuuopettaja(t) 

tutkijaopettaja, TkT Mikko Kuisma

 
Tavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: 1. tunnistaa keskeiset elektroniikan passiiviset ja aktiiviset komponentit ja luetella niiden käyttökohteita, 2. selittää analogisen ja digitaalisen elektroniikan keskeiset erot, 3. määritellä vahvistuksen ja suodatuksen käsitteet, 4. selittää ideaalisen diodin fysikaalisen rakenteen ja toiminnan pääpiirteittäin, 5. kuvailla transistorin toiminnan ja tärkeimmät käyttösovellukset, 6. kertoa loogisen porttipiirin toimintaperiaatteen ja luetella yleisimmät loogiset funktiot, 7. tunnistaa keskeiset elektroniikkalaitteen valmistukseen liittyvät työvaiheet ja materiaalit, 8. tehdä laskelmia yksinkertaisissa elektroniikan piireissä Ohmin ja Kirchhoffin jännite- ja virtalakia sekä sähkötehon määritelmää soveltaen, 9. tunnistaa sulautetun järjestelmän pääosat.

 
Sisältö 

Analogiset ja digitaaliset signaalit, vastukset, kondensaattorit ja kelat, suodatus, vahvistus, puolijohteet, diodi ja transistori, digitaalisen logiikan alkeet, johdanto elektroniikan valmistustekniikkaan, miniprojekti Arduino-kehitysympäristöllä.

 
Suoritustavat 

Verkkotehtävät, luennot ja ryhmätehtävät 28 h. Itsenäisen työn osuus 102 h.
Kokonaismitoitus 130 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei)  Kyllä 
Exam-tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

0–5. Verkkotehtävät 50 % ja ryhmätehtävät 50 %.

 
Oppimateriaalit 

Moodle-materiaali, lisämateriaalina Neil Storey: Electronics: A Systems Approach.

 
Osallistujamäärää rajoitettu? (Kyllä, lukumäärä, prioriteetit/Jätä tyhjäksi)  Kyllä, 100 hlö, sähkötekniikan koulutusohjelman opiskelijat 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei)  Ei 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei)  max 15 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
  Elektroniikan perusteet A  KURSSI  Mikko Kuisma 
28.10.19 -21.02.20 -

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.