Opintojakso

Näytä opetus
BM20A6800 Matematiikka II, 6 op 
Tunniste BM20A6800  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Matematiikka II  Nimilyhenne Matematiikka II 
Laajuus6 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Engineering Science (23B3) 

Opettajat
Nimi
Jouni Sampo 
Juho Virpiranta 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Opetuspaikkakunta: Lappeenranta

Opintojakso suoritetaan ja tulokset kirjataan kahdessa osassa (3 op  + 3 op). Opintojaksoa ei voi suorittaa yhtenä isona 6 op:n kokonaisuutena. Kokonaisuudesta (6 op) ei ole erillistä tenttiä.
Osa A korvaa opintojakson BM20A5820 Integraalilaskenta ja sovellukset 3 op ja osa B BM20A5830 Differentiaaliyhtälöiden peruskurssi 3 op.

 
Suoritusvuosi 

TkK 1

 
Periodi 

3-4

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Vastuuopettaja(t) 

Yliopisto-opettaja, DI Olli-Pekka Hämäläinen
Yliopisto-opettaja, DI Juho Virpiranta
Yliopisto-opettaja, TkT Jouni Sampo

 
Tavoitteet 

Kurssin jälkeen opiskelija osaa käyttää integraaleja ja differentiaaliyhtälöitä yksinkertaisten ongelmien kuvailuun ja ratkaisemiseen.  Opiskelija osaa laskea kompleksilukujen peruslaskutoimituksia.

 
Sisältö 

OSA A:
Yhden muuttujan funktion integraalilaskentaa sovelluksineen: differentiaalien soveltaminen, pyörähdyskappaleet, käyrän pituus, parametriset käyrät ja integraalilaskenta, osittaisintegrointi. Sovellusesimerkkejä useilta tekniikan aloilta.
OSA B:
Kompleksiluvut: perus laskutoimitukset, kompleksitaso, juuret, Eulerin kaava. Differentiaaliyhtälöt: 1. kertaluvun differentiaaliyhtälöt. 2. kertaluvun lineaariset differentiaaliyhtälöt, differentiaaliyhtälöryhmät. 

 
Suoritustavat 

Opintojakso suoritetaan kahdessa osassa (3 op + 3 op), joista saa erilliset merkinnät opintorekisteriin.
OSA A:
Kolmas periodi:  Luentoja 42 h, harjoituksia 21 h. Harjoituksiin ja luentoihin
valmistautuminen 14 h. Tentti 3h. Yhteensä 80 h.
OSA B:
Neljäs periodi:  Luentoja 42 h, harjoituksia 21 h. Harjoituksiin ja luentoihin
valmistautuminen 14 h. Tentti 3 h. Yhteensä 80 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

Kyllä

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

0-5, tentit 100 %. Kumpikin osa arvioidaan erikseen ja kumpikin osa täytyy suorittaa hyväksytysti.

 
Oppimateriaalit 

Oppimateriaali ilmoitetaan ja jaetaan Moodlen kautta.

 
Esitietovaatimukset 

Suositellaan BM20A6700 Matematiikka I.

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei) 

Ei

 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei) 

max 15

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.