Opintojakso

Näytä opetus
CS36A0401 Johtaminen ja organisaatio toimitusketjussa TUDI, 6 op 
Tunniste CS36A0401  Voimassaolo 01.08.2016 -
Nimi Johtaminen ja organisaatio toimitusketjussa TUDI  Nimilyhenne Johtaminen ja o 
Laajuus6 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Engineering Science (23B3) 

Opettajat
Nimi
Petri Niemi 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Opintojakso vain TUDI-ohjelman opiskelijoille. Opetus järjestetään Lahdessa.

 
Suoritusvuosi 

DI 1

 
Periodi 

3

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Vastuuopettaja(t) 

tutkijaopettaja, TkT Petri Niemi

 
Tavoitteet 

Opiskelija osaa 1. tunnistaa ja erotella toimitusketjun toimintaan liittyviä yrityksen virallisia ja epävirallisia organisaatiorakenteita ja johtamisen käytäntöjä 2. verrata toisiinsa ja asettaa vastakkain organisaatio- ja johtamisratkaisujen keinojen toimivuuden toimitusketjun johtamisen tehtävissä, tilanteissa ja ympäristöissä.

 
Sisältö 

Kilpailukeinot ja strategia johtamisen lähtökohtana, johtoryhmätyöskentely, lateraalit koordinointikeinot, tavoitteenasetanta ja mittaaminen koordinointikeinona, prosessijohtaminen, koordinointikeinojen kokonaisuudet

 
Suoritustavat 

Yhdistetyt luento- ja ryhmätyöt 24 h (6 pakollista arvosteltavaa ryhmätyötä), kirjallisuuteen perehtyminen esitehtävinä 30 h, tentti ja tenttiin valmistautuminen 70 h. Kokonaismitoitus 120 h. 

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

Kyllä

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

0 - 5. Kirjallisuustentti 60 %, case-raportit 40 %.

 
Oppimateriaalit 

Artikkelikokoelma, luentomateriaali.

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei) 

Ei

 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei) 

Ei

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.