Opintojakso

Näytä opetus
CS31A0102 Kustannusjohtamisen peruskurssi, 6 op 
Tunniste CS31A0102  Voimassaolo 01.08.2016 -
Nimi Kustannusjohtamisen peruskurssi  Nimilyhenne Kustannusjohtam 
Laajuus6 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Engineering Science (23B3) 

Opettajat
Nimi
Tiina Sinkkonen 
Antti Ylä-Kujala 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom  Opetuspaikkakunta: Lappeenranta 
Suoritusvuosi  TkK 2, KTK 2 
Periodi 
Opetuskieli  Suomi 
Vastuuopettaja(t) 

yliopisto-opettaja, TkT Tiina Sinkkonen

 
Tavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

- määritellä yleiset kustannuskäsitteet

- käyttää peruslaskentamenetelmiä

- laatia tuotekustannuslaskelman

- laatia perinteisen budjetin

 
Sisältö 

Yleiset kustannuskäsitteet, poistomenetelmät, ainekustannusten arvostusmenetelmät, suoritekohtainen laskenta, investointilaskentamenetelmät, budjetointi, katetuottolaskenta ja tunnusluvut, kustannusperusteinen hinnoittelu ja standardikustannuslaskenta.

 
Suoritustavat 

Luentoja 28 h, kotitehtävien purkutilaisuuksia 8 h, kirjallisuus 21 h, kotitehtävät 50 h, tenttiin valmistautuminen ja tentti 50 h 1. periodi. Kokonaismitoitus 157 h. Tentti. Opintojaksolla käytetään Moodle-oppimisalustaa.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei)  Kyllä 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei)  Kyllä 
Exam-tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

0 - 5. Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti ja moodle-tentti.

 
Oppimateriaalit 

Neilimo, Kari ja Uusi-Rauva, Erkki: Johdon laskentatoimi, Edita Oyj, Helsinki 1997.

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei)  Ei 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei)  max 10 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.