Opintojakso

Näytä opetus
A250A0160 Ympäristötaloustieteen perusteet, 6 op 
Tunniste A250A0160  Voimassaolo 01.08.2016 -
Nimi Ympäristötaloustieteen perusteet  Nimilyhenne Ympäristötalous 
Laajuus6 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Business and Management (23E1) 

Opettajat
Nimi
Heli Arminen 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Opetuspaikkakunta: Lappeenranta

 
Suoritusvuosi 

KTK 2-3

 
Periodi 

3

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Vastuuopettaja(t) 

Tutkijaopettaja KTT Heli Arminen

 
Tavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- nimetä keskeiset ympäristöongelmat ja pohtia niitä taloustieteen näkökulmasta
- käyttää erilaisia menetelmiä ympäristöhyödykkeiden arvottamiseen
- käyttää yksinkertaisia taloustieteen malleja talouskasvun, kansainvälisen kaupan ja kestävän kehityksen välisten yhteyksien analysoimiseen
- analysoida uusiutuvien ja uusiutumattomien luonnonvarojen ja talouden välisiä yhteyksiä
- arvioida erilaisten toimenpiteiden ympäristövaikutuksia taloudellisesta näkökulmasta.

 
Sisältö 

Ydinaines: Ympäristön ja ympäristöongelmien käsittely taloustieteen näkökulmasta ja taloustieteen keinoin

Täydentävä tieto: Ympäristöhyödykkeiden arvottamismenetelmät, ympäristöpolitiikka, uusiutuvat ja uusiutumattomat luonnonvarat sekä talouskasvu, kansainvälinen kauppa ja kestävä kehitys

Erityistieto: Ympäristöongelmat Suomen näkökulmasta ja kansainvälisesti

 
Suoritustavat 

Luentoja 20 h, harjoituksia 8 h, valmistautuminen luennoille ja harjoituksiin 20 h, harjoitustyö ja Moodle-tehtävät 50 h, tenttiin valmistautuminen ja tentti 62 h. Kokonaismitoitus yhteensä 160 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

Kyllä

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

Arvosana 0-5, arvostelu 0-100 pistettä. Tentti 100 %.

 
Oppimateriaalit 

1. Hanley, N., Shogren, J. & White, B. (2013). Introduction to Environmental Economics, 2nd edition.
2. Luentojen ja harjoitusten yhteydessä jaettava muu materiaali.

 
Esitietovaatimukset 

A250A0400 Mikroteoria

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei) 

Ei

 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei) 

max 5

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.