Opintojakso

Näytä opetus
BH60A0902 Ympäristöluvat ja -mittaukset, 3 op 
Tunniste BH60A0902  Voimassaolo 01.08.2019 -
Nimi Ympäristöluvat ja -mittaukset  Nimilyhenne Ympäristöluvat 
Laajuus3 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Energy Systems (23B2) 

Opettajat
Nimi
Simo Hammo 
Jani Sillman 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Opetuspaikkakunta: Lappeenranta

 
Suoritusvuosi 

TkK 3

 
Periodi 

1

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Vastuuopettaja(t) 

Laboratorioinsinööri, TkL Simo Hammo

 
Tavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
1. nimetä päästölähteitä,
2. listata mitä tietoja päästöistä mitataan,
3. kertoa mittausmenetelmistä (näytteenotto ja – käsittely, analyysimenetelmät),
4. selittää tavallisimpien laboratoriomittausmenetelmien ja – laitteiden toimintaperiaatteet,
5. laskea perustietoja eri tyyppisistä päästöistä sekä ilmaista tulokset oikeassa yksikössä,
6. arvioida mittausten epävarmuustekijöitä ja luotettavuutta,
7. kertoa EU-lainsäädännön velvoitteista,
8. tulkita ympäristölupapäätöksiä,
9. soveltaa standardin mukaisia ympäristömittausmenetelmiä.

 
Sisältö 

Ydinaines: Päästöjen pitoisuuden, tilavuusvirran ja massavirran määritys. Mittausmenetelmät
(näytteenotto ja -käsittely, analyysimenetelmät, laitteet). Jätevesi-, vesistö-, hiukkas-, kaasu-
ja melumittaukset. Täydentävä tieto: Lainsäädännön velvoitteet ja ympäristöluvat.
Erityistieto: Mittalaitteiden kalibrointi, tulosten jäljitettävyys, mittausten luotettavuus,
kokonaisepävarmuus ja laadunvarmistus.

 
Suoritustavat 

Luentoja 14 h, laskuharjoitukset 12 h, itsenäinen työskentely: quiz-tehtäviä ja kotilaskuja 20 h, harjoitustyö
parityönä ja toisen harjoitustyöntyön opponointi 32 h. Kokonaiskuormitus 78 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

0–5. Harjoitustyö 60 %, palautettavat kotilaskut 23 %, quiz kysymykset 10 %, luennot 7 %.

 
Oppimateriaalit 

Luennoilla jaettava materiaali. Kurssimateriaali Moodlessa.

 
Esitietovaatimukset 

Suositellaan: BH60A0001 Ympäristötekniikan perusteet, BH60A1800 Ympäristöoikeuden
perusteet ja BJ80A0001 Yleinen kemia

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei) 

Ei

 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei) 

max 5

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.