Opintojakso

Näytä opetus
CS31A0770 Digitaaliset liiketoimintaprosessit, 6 op 
Tunniste CS31A0770  Voimassaolo 01.08.2019 -
Nimi Digitaaliset liiketoimintaprosessit  Nimilyhenne Digitaaliset li 
Laajuus6 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Engineering Science (23B3) 

Opettajat
Nimi
Lasse Metso 
Leena Tynninen 
Antti Ylä-Kujala 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Suoritusvuosi 

DI 1

 
Periodi 

3-4

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Vastuuopettaja(t) 

Tutkijatohtori, TkT Lasse Metso

Tutkijatohtori, TkT Antti Ylä-Kujala

Yliopisto-opettaja Leena Tynninen

 
Tavoitteet 

Opiskelija osaa mallintaa liiketoiminta- ja talousprosesseja, tunnistaa niiden kehittämiskohteita ja automatisoinnin mahdollisuuksia. Opiskelija osaa analysoida digitaalisuuden mahdollistamat muutokset prosesseissa, osaamisessa ja työnkuvissa. Opiskelija osaa luoda digitalisaation avulla strategista kilpailukykyä.

 
Sisältö 


Aihepiireinä ovat: liiketoimintaprosessit (talous, teolliset ja terveydenhuollon), digitaalisuden tasot, palvelumuotoilu, ohjelmistorobotiikka, tiedonhaku, tiedon yhdistäminen, tiedon puhdistaminen ja tiedon esitystapa, ohjelmistorobotiikan työkalut.

 
Suoritustavat 

3.periodi: Luennot 8 h, harjoituksia 9 h, verkko-oppimistehtävät 60 h, itsenäinen harjoittelu 20 h
4.periodi: Itsenäinen harjoittelu 40 h, seminaari ja valmistautuminen 20 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

No

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

No

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

No

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

0-5, harjoitustyöt 100 %.

 
Oppimateriaalit 

Ilmoitetaan luennoilla ja Moodlessa.

 
Osallistujamäärää rajoitettu? (Kyllä, lukumäärä, prioriteetit/Jätä tyhjäksi) 

40, etusiajalla tuotantotalouden opiskelijat joille kurssi on pakollinen.

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei) 

Ei

 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei) 

Ei

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
  Digitaaliset liiketoimintaprosessit  KURSSI  Lasse Metso,
Leena Tynninen,
Antti Ylä-Kujala 
07.01.20 -17.04.20 -

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.