Opintojakso

Näytä opetus
A365A1000 Osuuskuntien liiketoiminta ja johtaminen, 5-6 op 
Tunniste A365A1000  Voimassaolo 01.08.2019 -
Nimi Osuuskuntien liiketoiminta ja johtaminen  Nimilyhenne Osuuskuntien li 
Laajuus5-6 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Business and Management (23E1) 

Opettajat
Nimi
Terhi Tuominen 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Kurssi on LUT:n ja Aallon opiskelijoille 6 op (sisältää lisätehtävän), muiden yliopistojen opiskelijoille 5 op. Kurssi kuuluu Co-Op Network Studies (CNS) –perusopintoihin, joka on avoin verkostoon kuuluvien yliopistojen jäsenille.

 
Suoritusvuosi 

KTK 3

 
Periodi 

2. ja 4. periodit

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Vastuuopettaja(t) 

Tutkijatohtori, KTT Terhi Tuominen

 
Tavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa keskeiset osuuskuntien erityispiirteet johtamisen ja liiketoiminnan tarkoituksen näkökulmasta. Opiskelija ymmärtää osuuskuntien ominaispiirteet ja niiden vaikutukset erityisesti osuuskuntien hallintoon, päätöksentekoon, markkinointiin sekä johtamiseen. Opiskelija osaa analysoida ja raportoida valitsemansa case-osuuskunnan liiketoiminnan eri osa-alueita itsenäisessä oppimistehtävässä.

 
Sisältö 

Osuustoiminnallisen yritysmallin ominaispiirteiden vaikutus yrityksen tavoitteeseen, kaksoisluonteeseen, omistajuuteen, tuloksenjakoon, hallintorakenteeseen ja päätöksentekoon sekä markkinointiin ja johtamiseen. Tarkastelun kohteina ovat sekä suuret että pienet osuuskunnat, mukaan lukien asiakasomisteiset, tuottaja- ja työosuuskunnat.

 
Suoritustavat 

Opettajan tuottamat opetusvideot ja kontaktiopetus 4 h. Aktiivinen osallistuminen virtuaalisesti kurssilla käytävään keskusteluun ja kommentoimiseen, 12 h. Itsenäinen kurssimateriaalien (ja lisämateriaalin) opiskelu 40 h. Oppimistehtävän suunnitelman tekeminen 20 h. Itsenäinen oppimistehtävän tekeminen valitsemasta case-osuuskunnasta 50 h. Toisen opiskelijan oppimistehtävän työn opponointi, 10 h. Lisätehtävän suorittaminen (referaatti artikkelista) LUT:n ja Aallon opiskelijoille, 24 h. Yht. 160 h. (Muok. 7.6.2019)

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

Kyllä (muok. 22.1.2020)

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

Arviointi 0-5. Itsenäinen oppimistehtävä/lopputyö 60 %, Moodle-tentti 20 % ja essee 20 %. Aktiivinen osallistuminen kurssin keskustelutehtäviin ja hyväksytysti suoritettu oppimistehtävän suunnitelma. Kaikki osuudet pitää olla hyväksytysti suoritetut loppuarvosanan saadakseen.(Muok 22.1.2020)

LUT:n ja Aallon yliopiston opiskelijoille hyväksytysti suoritettu lisätehtävä: referaatti artikkelista.

 
Oppimateriaalit 

Tuominen, Terhi (2013): The accumulation of financial and social capital as a means to achieve a sustained competitive advantage for consumer co-operatives Väitöskirja. Acta Universitatis Lappeenrantaensis 548. Lappeenranta University of Technology. Yliopistopaino 2013. Available also: target=_blank>http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/93983/isbn9789522655103.pdf?sequence=2

Davis, Peter (2006) “Beyond human resource management in co-operatives”, Cross Cultural Management: An International Journal, vol 13., issue 1, pp. 69-95.

Tuominen, Pasi (2012:) The Purpose of Consumer Co-operation: Implications for the Management and Governance of Co-operatives. Lappeenranta University of Technology. Available also: target=_blank>http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/86193/-isbn%209789522653093.pdf?sequence=1

Puusa, A., Mönkkönen, K. & Varis, A. (2013) Mission lost? Dilemmatic dual nature of co-operatives. Journal of Co-operative Organization and Management, 1 (1), 6-14
Soveltuvin osin: Hiltunen, M., Hänninen, J., Ossa, J., Pättiniemi, P., Pötry, J., Tainio, J. & Troberg, E. (2009): Henkilöstöomisteinen yritys. Yhdessä yrittämällä menestykseen. Tietosanoma.

Muu vastuuopettajan ilmoittama kirjallisuus.

 

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei) 

Ei

 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei) 

Kyllä, max 20 (muok. 5.6.2019)

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
  Osuuskuntien liiketoiminta ja johtaminen  KURSSI  Terhi Tuominen 
02.03.20 -03.05.20 -

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.