Opintojakso

Näytä opetus
CT60A0203 Ohjelmoinnin perusteet, 6 op 
Tunniste CT60A0203  Voimassaolo 01.08.2019 -
Nimi Ohjelmoinnin perusteet  Nimilyhenne Ohjelmoinnin pe 
Laajuus6 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Engineering Science (23B3) 

Opettajat
Nimi
Uolevi Nikula 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom  Opetuspaikkakunta: Lappeenranta

This course is given only in Finnish and thus it is not suitable for students who do not understand Finnish properly.

 
Suoritusvuosi  TkK 1 
Periodi  1-2 
Opetuskieli  Suomi 
Vastuuopettaja(t) 

tutkijaopettaja, TkT Uolevi Nikula

 
Tavoitteet 

Kurssin jälkeen opiskelija osaa

1. Luoda pieniä ohjelmia Python-ohjelmointikielellä käyttäen kaikkia peruskomentoja ja -rakenteita kuten listoja ja luokkia.

2. Luoda aliohjelmista ja kirjastoista koostuvan ohjelmarakenteen siten, että se on helppo ymmärtää, ylläpitää ja laajentaa.

3. Luoda Python ohjelmia, jotka pystyvät lukemaan CSV-tiedostoina jaettua tietoa, valitsemaan siitä kiinnostavat tiedot sekä tekemään datalle perusanalyysejä.

4. Suorittaa ohjelman perustestauksen ja laadun arvioinnin.

 
Sisältö 

Ohjelmoinnin historia ja nykytilanne. Ohjelmoinnin perusteet Python –ohjelmointikielellä. Hyvä ohjelmointityyli, ohjelmien suorituskyky. Data-analytiikan perusteet ohjelmoinnin näkökulmasta.

 
Suoritustavat 

Luentoja 7 h, omatoiminen opiskelu 21 h, pakollisten harjoitustehtävien teko 40 h, 1. periodi. Luentoja 7 h, omatoiminen opiskelu 21 h, pakollisten harjoitustehtävien ja ohjelmointiprojektin teko 50 h, 2. periodi. Tenttiin valmistautuminen 7 h ja tentti 3 h. Kokonaismitoitus 156 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Exam-tentti (Kyllä/Ei)  Kyllä 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

0-5. Tentti 30%, harjoitustyö 30%, viikkotehtävät 40%.

 
Oppimateriaalit 

LUT:n Python ohjelmointiopas, luentomateriaali, muu luennoilla ilmoitettava materiaali.

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei)  Ei 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei)  max 15 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
  Ohjelmoinnin perusteet  KURSSI  Uolevi Nikula 
01.06.20 -31.07.20 -

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.