Opintojakso

Näytä opetus
CT60A5520 Ohjelmistojärjestelmien tietoturva, 3 op 
Tunniste CT60A5520  Voimassaolo 01.08.2019 -
Nimi Ohjelmistojärjestelmien tietoturva  Nimilyhenne Ohjelmistojärje 
Laajuus3 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Engineering Science (23B3) 

Opettajat
Nimi
Jouni Ikonen 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Opetuspaikkakunta: kokonaan verkossa / full digi
Kurssi suoritetaan kokonaisuudessaan Moodle-verkkokurssina. Suoritus tehdään kokonaisuudessaan joko syksyn (1.-2. periodi), kevään (3.-4. periodi) tai kesän aikana.
Suoritus tehtävissä lv. 2019-20 vain periodeilla 1-2 (muutos 7.1.2020).

 
Suoritusvuosi 

TkK 2

 
Periodi 

1-2 (muutos 7.1.2020).

 
Opetuskieli 

Suomi ja englanti

 
Vastuuopettaja(t) 

Tutkijaopettaja, TkT Jouni Ikonen

 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelija tietoturva-ajatteluun, sekä erityisesti ohjelmistojen kehittämiseen liittyviin tietoturvan peruskonsepteihin sekä saada tämä ymmärtämään tietoturvan merkitys koko ohjelmisto-organisaation näkökulmasta. Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää, miten tietoturvakonseptit liittyvät ohjelmistokehitykseen, mitkä ovat tavallisimpia ohjelmistoja uhkaavia tietoturvatekijöitä ja miten niitä tavallisimmin torjutaan.

 
Sisältö 

Tietoturvan peruskäsitteet ja sisältö. Uhat ja uhkaajat. Tavallisimmat hyökkäys- ja suojausmenetelmät. Tietoturvan merkitys ja lähtökohdat. Tietoturvapolitiikka. Tietoturva ohjelmistotekniikan näkökulmasta.

 
Suoritustavat 

Verkkoluentoja 2h, itsenäistä työskentelyä ja projektitehtäviä 73h. Verkkotentti 3h, kokonaismitoitus 78h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

Kyllä

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

Arviointi 0-5, tentti 50% projektityöt 50%

 
Oppimateriaalit 

Schneier, B.: Secrets and Lies, Wiley, 2000. Mead, N. R., & Woody, C.. Cyber Security Engineering: A Practical Approach for Systems and Software Assurance. Addison-Wesley Professional, 2016.

Muu luennoilla ilmoitettu materiaali.

 
Esitietovaatimukset 

CT60A0202 Ohjelmoinnin ja data-analytiikan perusteet, CT60A4002 Ohjelmistotuotanto

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei) 

max 15

 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei) 

max 10

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
  Ohjelmistojärjestelmien tietoturva  KURSSI  Jouni Ikonen 
07.01.20 -17.04.20 -

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.