Opintojakso

Näytä opetus
BJ01A0011 Johdatus kemiantekniikan opiskeluun, 3 op 
Tunniste BJ01A0011  Voimassaolo 01.08.2019 -
Nimi Johdatus kemiantekniikan opiskeluun  Nimilyhenne Johdatus kemian 
Laajuus3 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Engineering Science (23B3) 

Opettajat
Nimi
Maaret Paakkunainen 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Opetuspaikkakunta: Lappeenranta

Korvaa opintojakson BJ01A0010 Johdatus kemiantekniikan opiskeluun, 1 op.

 
Suoritusvuosi 

TkK 1

 
Periodi 

1-4

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Vastuuopettaja(t) 

Yliopisto-opettaja, TkT Maaret Paakkunainen

 
Tavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa - kuvata kemiantekniikan koulutusohjelmaan kuuluvien tutkintojen, erityisesti kandidaatintutkinnon, yleisrakenteet ja yleissisällön - nimetä kemisti-insinöörin yleisimpiä työtehtäviä -tehdä itselleen asianmukaisen CV:n - suunnitella omia opintojaan ja tehdä henkilökohtaisen opintosuunnitelman (ehops) - tiedonhankinnan perusteet - hakea kemiantekniikan alalla käytettävää määriteltyä tietoa kirjaston tietokannoista - on tietoinen tietoturvaan liittyvistä asioita.

 

Lisäksi hän osaa kurssin jälkeen käyttää microsoft officen ohjelmia (Word, excel sekä power point)

 
Sisältö 

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkintojen yleisrakenteet, opiskelijapalvelut, tenttikäytännöt. Opiskelutaidot ja opintojen suunnittelu sekä. Ajatus siitä, että opiskellan työelämää varten. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen. Katsaus kemiantekniikan osa-alueisiin ja kemisti-insinöörin toimenkuviin. Kemiantekniikan koulutusohjelman käytännöt. Kemiantekniikan tiedonhaun perusteet. Perusteet tietoturvasta. Opettajatuutorointi. Lisäksi tutustutaan Microsoft Officen ohjelmiin (word, excel sekä power point).

 
Suoritustavat 

Pakolliset luennot 12 h, 1-2. periodi.

Lisäksi 1 periodilla: Kirjastokäynti 1 h, Tiedonhaun oppimistehtävä Tiedonhaun perusteet –verkkokurssilla 4 h, Tietoturva- verkkokurssi 4 h. ehops-ohjaus 2 h, tutustuminen kemiantekniikan laboratorioihin (2h)

3 periodilla Opettajatuutorin tapaaminen 1 h

Lähiopetusta Microsoft Officen ohjelmiin liityen 10 h (1-2 periodi)

 

Itsenäinen opiskelu 42 h. Kokonaismitoitus 78 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

hyväksytty-hylätty

 
Oppimateriaalit 

Moodle materiaali

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei) 

Ei

 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei) 

Ei

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
  Johdatus kemiantekniikan opiskeluun  KURSSI  Maaret Paakkunainen 
02.09.19 -17.04.20 -

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.