Opintojakso

Näytä opetus
BJ01A4110 Yksikköoperaatioiden mitoitus B, 4 op 
Tunniste BJ01A4110  Voimassaolo 01.08.2019 -
Nimi Yksikköoperaatioiden mitoitus B  Nimilyhenne Yksikköoperaati 
Laajuus4 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Engineering Science (23B3) 

Opettajat
Nimi
Markku Laatikainen 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Opetuspaikkakunta: Lappeenranta

Korvaa opintojakson BJ01A4030 Yksikköoperaatioiden mitoitus, 4 op. BJ01A4021 Aineensiirron perusteet/muok. 25.9.19/ml

 
Suoritusvuosi 

TKK 2

 
Periodi 

2. periodi

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Vastuuopettaja(t) 

Sami Virolainen, TkT, tutkijatohtori
Arto Laari, TkT, dosentti, tutkijatohtori

 
Tavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää aineensiirron merkityksen yksikköoperaatioissa.
- osaa mitoittaa absorptiokolonneja aineensiirron perusteella.
- osaa kuvailla erilaisia haihdutus- ja kuivauslaitteita. Ymmärtää haihdutuksen ja kuivauksen periaatteet ja niiden mitoituksen.

 
Sisältö 

Kurssi antaa perustiedot aineensiirrosta yksikköoperaatioissa ja niiden mitoituksesta aineensiirron ja lämmönsiirron perusteella mukaan lukien askelprosessit, absorptio, strippaus, uutto, kuivaus ja haihdutus.

 
Suoritustavat 

Luentoja ja harjoituksia 28 h, itseopiskelua 76 h.

Yhteensä 104 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

Kyllä

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

Kyllä

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

Harjoitustehtävät, Moodle-tehtävät, tentti (0-5).

 
Oppimateriaalit 

Luentomoniste

 
Esitietovaatimukset 

BJ01A4100 Yksikköoperaatioiden mitoitus A kuunneltuna.

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei) 

Ei

 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei) 

max 10

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
  Yksikköoperaatioiden mitoitus B  KUULUSTELU  Markku Laatikainen 
31.03.20ti 16.15-19.15