Opintojakso

Näytä opetus
BJ01A4100 Yksikköoperaatioiden mitoitus A, 4 op 
Tunniste BJ01A4100  Voimassaolo 01.08.2019 -
Nimi Yksikköoperaatioiden mitoitus A  Nimilyhenne Yksikköoperaati 
Laajuus4 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Engineering Science (23B3) 

Opettajat
Nimi
Arto Laari 
Sami Virolainen 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Opetuspaikkakunta: Lappeenranta

Korvaa opintojakson BJ01A4021 Aineensiirron perusteet. BJ01A4030 Yksikköoperaatioiden mitoitus/Muok. 250919/ml

 
Suoritusvuosi 

TkK 2

 
Periodi 

1. periodi

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Vastuuopettaja(t) 

Arto Laari, TkT, dosentti, tutkijatohtori
Sami Virolainen, TkT, tutkijatohtori

 
Tavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää aine- ja energiataseita sekä stationääritilan ja tasapainotilan merkityksen.
- osaa käyttää binääristen ja ternääristen systeemien tasapainotietoja.
- ymmärtää absorptioon, strippaukseen, tislaukseen, uuttoon, ja liuotukseen liittyvien yksikköoperaatioiden toimintaperiaatteet ja osaa kuvailla niiden toiminnan.
- osaa selittää tasapainoyksikköoperaatioiden mitoituksen periaatteet ja kuvailla operaatioissa käytettyjä erityyppisiä laitteita.
- osaa määrittää tarvittavan erotusaskelien lukumäärän ja mitoittaa täytekappale- ja pohjakolonneja.
- osaa määrittää yksikköoperaatiossa käytettävän väliaineen vaadittavan määrän.
- osaa valita sopivan menetelmän tiettyyn erotus-, puhdistus- tai fraktiointitehtävään.

 
Sisältö 

Kurssi antaa perustiedot tyypillisimmistä kemiantekniikan yksikköoperaatioista ja niiden mitoituksesta mukaan lukien tasapainotilat, askelprosessit, absorptio, strippaus, tislaus, uutto ja liuotus.

 
Suoritustavat 

Luennot ja laskuharjoitukset 28 h, itseopiskelua 76 h, 1. periodi
Kokonaismitoitus 104 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

Kyllä

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

Kyllä

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

Hyväksytyt harjoitustyöt, Moodle-tehtävät ja tentti 0-5).

 
Oppimateriaalit 

Luentomoniste

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei) 

Ei

 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei) 

max 10

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.