Opintojakso

Näytä opetus
BJ01A3050 Reaktiokinetiikka, 3 op 
Tunniste BJ01A3050  Voimassaolo 01.08.2019 -
Nimi Reaktiokinetiikka  Nimilyhenne Reaktiokinetiik 
Laajuus3 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Engineering Science (23B3) 

Opettajat
Nimi
Tuomo Sainio 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Opetuspaikkakunta: Lappeenranta

 
Suoritusvuosi 

TkK 2

 
Periodi 

2

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Vastuuopettaja(t) 

prof. Tuomo Sainio

 
Tavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- tuntee reaktioiden kinetiikkaan liittyvät peruskäsitteet

- tuntee reaktioiden nopeuden mittaamiseen käytettävät menetelmät ja osaa analysoida mitattua dataa

- osaa johtaa ja testata reaktion nopeuden kuvaamiseen soveltuvan kineettisen mallin

- tuntee katalyysin peruskäsitteet

 

 
Sisältö 

Kemiallisen reaktiokinetiikan peruskäsitteet. Alkeellisimpien reaktioiden nopeuslakien määrittäminen kokeellisista tuloksista. Reaktiokinetiikan molekylaarinen tulkinta ja reaktiomekanismit. Useita vaiheita sisältävät reaktiosysteemit. Adsorptioisotermit, pintareaktiot ja heterogeeninen katalyysi. Reaktiot liuosfaasissa ja homogeeninen katalyysi.

 
Suoritustavat 

Luentoja 28 h. Kotilaskuja. Moodle tentti. Itsenäisen työskentelyn osuus 50 h.
Kokonaiskuormitus 78 h./Muok. 27.8.19/ml

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

Kyllä/Muok. 27.8.19/ml

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei/Muok. 27.8.19/ml

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

Numeroarvostelu (0-5). Moodle-tentti 100%.

 
Oppimateriaalit 

Luento- ja laskuharjoitusmonisteet, jotka perustuvat soveltuvin osin tunnettuihin oppikirjoihin kuten Atkins et al., Atkins’ Physical Chemistry, Oxford University Press ja Castellan, Physical Chemistry, Addison-Wesley

 
Esitietovaatimukset 

BJ01A3041 Kemiallinen dynamiikka

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei) 

max 5

 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei) 

max 5

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.