Opintojakso

Näytä opetus
BJ01A3041 Kemiallinen dynamiikka, 3 op 
Tunniste BJ01A3041  Voimassaolo 01.08.2019 -
Nimi Kemiallinen dynamiikka  Nimilyhenne Kemiallinen dyn 
Laajuus3 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Engineering Science (23B3) 

Opettajat
Nimi
Jari Heinonen 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Opetuspaikkakunta: Lappeenranta
Korvaa opintojakson BJ01A3040 Kemiallinen dynamiikka 'Kemialliset kuljetusilmiöt' osuuden.

 
Suoritusvuosi 

TkK 2

 
Periodi 

1

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Vastuuopettaja(t) 

Tutkijatohtori, TkT Jari Heinonen

 
Tavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää
- mitä fundamentaalista tietoa elektrolyyttiliuoksista saadaan sähkönjohtokykymittauksilla
- miten kineettisen kaasuteorian avulla voidaan ennustaa kaasun paine ja lämpötila, kaasumolekyylien keskimääräisiä nopeuksia ja kaasumolekyylien törmäyksiä
- kaasuilla ja nesteillä niiden lämmönjohtokyvyn, viskositeetin ja diffuusion taustalla olevat ilmiöt.


 
Sisältö 

Elektrolyyttiliuosten sähkönjohtokyky ja sen soveltamismahdollisuudet elektrolyyttiliuosten ominaisuuksien määrittämisessä. Kineettinen kaasuteoria ja sen soveltaminen kaasun lämpötilan ja paineen, kaasumolekyylien keskimääräinen nopeuden sekä kaasumolekyylien törmäyksien määrittämisessä. Kaasujen ja nesteiden lämmönjohtokyky, viskositeetti ja diffuusio.

 
Suoritustavat 

Luentoja ja laskuharjoituksia 28 h, 1. periodi. Kotilaskuja ja harjoitustöitä. Itsenäisen työn osuus 50 h. Tentti. Kokonaismitoitus 78 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

Kyllä

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

0-5, tentti, kotilaskut/harjoitustyöt.

 
Oppimateriaalit 

Luentomoniste ja laskuesimerkit. Oppimateriaali perustuu seuraaviin fysikaalisen kemian oppikirjoihin
- P. Atkins, J. de Paula, J. Keeler, Atkins’ Physical Chemistry, 11. painos, 2018
- P. Atkins, Physical Chemistry, 1. painos, 1978
- G.W., Castellan, Physical Chemistry, 3. painos, 1983.

 

 
Esitietovaatimukset 

BJ01A3010 Kemiallinen termodynamiikka

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei) 

Ei

 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei) 

max 10

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.