Opintojakso

Näytä opetus
KaSOKVliik Kansainvälinen liiketoiminta, 24-30 op 
Tunniste KaSOKVliik  Voimassaolo 01.08.2019 -
Nimi Kansainvälinen liiketoiminta  Nimilyhenne Kansainvälinen 
Laajuus24-30 op   
TyyppiSivuaineopinnot  
LajiKokonaisuus   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
 
Vastuuyksikkö LUT School of Business and Management (23E1) 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Tavoitteet 

Kansainvälisen liiketoiminnan sivuopinnot tarjoavat opiskelijoille perustiedot startup-yritysten ja kansainvälisen liiketoiminnan johtamisesta sekä globaalin liiketoiminnan erityispiirteistä. Sivuopinnot suoritettuaan opiskelija osaa analysoida, suunnitella ja kehittää kansainvälistyvää yritystä. Lisäksi hän ymmärtää start-up yrityksen kehittämiseen ja kansainvälisiin liiketoimintasuhteisiin liittyviä haasteita ja kehittää niihin vastaamiseen tarvittavia johtamis-, yhteistyö- ja projektinjohtamistaitoja.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.