Opintojakso

Näytä opetus
BJ01A2012 Analyyttisen kemian perusteet, 3 op 
Tunniste BJ01A2012  Voimassaolo 01.08.2019 -
Nimi Analyyttisen kemian perusteet  Nimilyhenne Analyyttisen ke 
Laajuus3 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Engineering Science (23B3) 

Opettajat
Nimi
Maaret Paakkunainen 
Kari Vahteristo 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Opetuspaikkakunta: Lappeenranta

Korvaa opintojakson BJ01A2010 Analyyttisen kemian perusteet, 2 op.

 

 
Suoritusvuosi 

TkK 2

 
Periodi 

2

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Vastuuopettaja(t) 

Yliopisto-opettaja, TkT Maaret Paakkunainen

Yliopisto-opettaja, TkT Kari Vahteristo

 
Tavoitteet 

Opiskelija osaa valintaperusteet oikean analyysimenetelmän valitsemiseksi tutkittavan kohteen ja mittausympäristön mukaan. Opiskelija osaa esittää tulokset tilastollisesti. Opiskelija ymmärtää keskeisten analyysilaitteistojen toimintaperiaatteet ja osaa erilaisien spektrien ja kromatogrammien tulkinnan periaatteita.

 
Sisältö 

Opiskelija perehtyy tavallisimpiin analyyttisessa kemiassa käytettäviin alkuaineiden ja yhdisteiden analyysimenetelmiin, joita käytetään liuoskemiassa ja kiinteän aineen kemiassa kvalitatiivisissa ja kvantitatiivisissa mittauksissa tutkimus- ja prosessiympäristössä.

Keskeisiä instrumenttimenetelmiä ovat mm. atomiabsorptiospektrometria, nestekromatografia, kaasukromatografia, massaspektrometria, NMR- ja IR-spektrometria. Luentojen sisältö tukee kurssin ”Analyyttisen kemian laboratoriotyöt” sisältöä. Kurssilla perehdytään myös analyyttiseen tapaan esittää tulokset ja arvioida mittausten epävarmuutta. Kurssilla perehdytään lisäksi mittausmenetelmien validoinnin perusteisiin.

Projektityö liittyy spektriaineistojen tulkintaan.

 
Suoritustavat 

Lähiopetusta 17 h, oppimistehtävät 25 h, itseopiskelua 36 h, 2. periodi.
Lähiopetus toteutetaan käänteisen opetuksen menetelmällä (flipped classroom). Tämä vaatii opiskelijan omaa panostusta opiskeluun.
Oppimistehtävinä spektrin tulkinta, ongelmanratkaisutehtävä sekä muita kotitehtäviä
Kokonaismitoitus 78 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

Kyllä

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

0-5, Moodle tentti 60 %, oppimistehtävät 40%.

 
Oppimateriaalit 

Moodle materiaali


 
Esitietovaatimukset 

BJ01A1021 Epäorgaanisen kemian perusteet suoritettuna ja BJ01A1040 Orgaanisen kemian perusteet kuunneltuna.

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei) 

Ei

 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei) 

max 5

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.