Opintojakso

Näytä opetus
CS37A0130 Teollinen internet ja tuotantotalouden sovellukset, 6 op 
Tunniste CS37A0130  Voimassaolo 01.08.2019 -
Nimi Teollinen internet ja tuotantotalouden sovellukset  Nimilyhenne Teollinen inter 
Laajuus6 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Engineering Science (23B3) 

Opettajat
Nimi
Jouni Koivuniemi 
Timo Kärri 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom  Opetuspaikkakunta: Lappeenranta
Opintojakso luennoidaan seuraavan kerran 2020-2021. 
Suoritusvuosi  DI 2 
Periodi  1-2 
Opetuskieli  Suomi 
Vastuuopettaja(t) 

Professori, TkT Timo Kärri

Tutkijaopettaja, TkT Jouni Koivuniemi

 
Tavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
1. Määritellä teollisen internetin keskeiset käsitteet ja sisällön
2. Tunnistaa teollisen internetin keskeiset sovellusalueet tuotantotalouden kentässä
3. Analysoida teollisen internetin mahdollistamia ja/tai vaatimia prosessien muutostarpeita
4. Soveltaa teollista internetiä teollisissa palveluissa ja sosiaali- ja terveyspalveluissa

 
Sisältö  Teollisen internetin käsite ja sisältö, teollisen internetin konsepti ja arkkitehtuuri, tietointensiiviset palvelut, tiedon jalostamisen prosessi ja älykäs analytiikka, arvonluomisen logiikka, teollisen internetin mahdollistama elinkaaren hallinta, prosessien muotoilu, sovellusmahdollisuudet teollisissa palveluissa ja sote-palveluissa. 
Suoritustavat  Luennot 12 h, ryhmäharjoitustyö 70 h, henkilökohtaiset harjoitus- ja oppimistehtävät 66 h, seminaari 8 h, 1-2. periodi. Kokonaismitoitus 156 h.
 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Exam-tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät  0 - 5. Harjoitustyö 40 %, henkilökohtaiset harjoitus- ja oppimistehtävät 40%, seminaari 20%.  
Oppimateriaalit 

Martinsuo, M., & Kärri, T. (Toimittajat) (2017). Teollinen internet uudistaa palveluliiketoimintaa ja kunnossapitoa. Kunnossapitoyhdistys ProMaint.

S4Fleet Service Solutions for Fleet Management (2017). Final report. DIMECC Publication Series No. 19.

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei)  Ei 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei)  max 5 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.