Opintojakso

Näytä opetus
CS31A0750 Talousanalytiikka, 6 op 
Tunniste CS31A0750  Voimassaolo 01.08.2019 -
Nimi Talousanalytiikka  Nimilyhenne Talousanalytiik 
Laajuus6 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Engineering Science (23B3) 

Opettajat
Nimi
Lasse Metso 
Leena Tynninen 
Antti Ylä-Kujala 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom  Opetuspaikkakunta: Lappeenranta 
Suoritusvuosi  DI 1 
Periodi  1-2 
Opetuskieli  Suomi 
Vastuuopettaja(t) 

Tutkijatohtori Lasse Metso, TkT

Tutkijatohtori Antti Ylä-Kujala, TkT

Yliopisto-opettaja Leena Tynninen, DI

 
Tavoitteet  Opiskelija ymmärtää mitä analytiikka, talousanalytiikka ja tiedon visualisointi tarkoittavat. Opiskelija osaa luoda arvoa asiakkaalle talousanalytiikan avulla. Opiskelija osaa arvioida analytiikan aiheuttamia muutoksia osaamisessa ja datapohjaisessa liiketoiminnassa.
 
Sisältö  Aihepiireinä ovat: analytiikan käsitteet ja määritelmät, analytiikkaprosessi, analytiikan tasot, analyysin tulosten tulkinta, raportointi ja visualisointi. Analytiikkatyökaluista käytössä ovat mm. SAS JMP ja Qlick Sense, joilla tehdään monipuolisia harjoituksia ja case-tehtäviä.
 
Suoritustavat  1.periodi: Luennot 8 h, harjoituksia 9 h, verkko-oppimistehtävät 60 h, itsenäinen harjoittelu 20 h
2.periodi: Itsenäinen harjoittelu 40 h, seminaari ja valmistautuminen 20 h
 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Exam-tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät  0-5, harjoitustyöt 
Oppimateriaalit  Ilmoitetaan luennoilla ja Moodlessa 
Osallistujamäärää rajoitettu? (Kyllä, lukumäärä, prioriteetit/Jätä tyhjäksi)  40, etusijalla tuotantotalouden opiskelijat joilla pakollinen kurssi 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei)  Ei 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei)  Ei 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.