Opintojakso

Näytä opetus
CS31A0740 Johdatus data-analytiikka päätöksenteossa opintoihin, 1 op 
Tunniste CS31A0740  Voimassaolo 01.08.2019 -
Nimi Johdatus data-analytiikka päätöksenteossa opintoihin  Nimilyhenne Johdatus data-a 
Laajuus1 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Engineering Science (23B3) 

Opettajat
Nimi
Lasse Metso 
Marja Talikka 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom  Opetuspaikkakunta: Lappeenranta 
Suoritusvuosi  DI 1 
Periodi 
Opetuskieli  Suomi 
Vastuuopettaja(t) 

Tutkijatohtori Lasse Metso, TkT

Informaatikko Marja Talikka, TkT

 
Tavoitteet  Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- tiedostaa yliopisto-opiskeluun liittyvät vaatimukset ja käytänteet
- käyttää opiskelussa tarvittavia työvälineitä ja tiedonhaun kanavia
- hyödyntää yliopiston omia ja ulkoisia tietokantoja hankkiakseen opiskelussa tarvittavaa tieteellistä tietoa
- raportoida akateemisen käytännön mukaisesti
- laatia opintosuunnitelman, joka vastaa hänen henkilökohtaisia uratavoitteitaan ja vahvuuksiaan
- seurata opintosuunnitelman toteutumista ja tämän edellyttämiä korjaavia toimenpiteitä 
Sisältö  opiskeluun liittyvät käytännön asiat, oppimistaidot, lähdeviittaustekniikka, kirjaston tietokannat ja tiedonhaku, opintosuunnitelman laatiminen.
 
Suoritustavat  Luennot 4 h, harjoitukset 2h, itsenäistä opiskelua ja harjoituksia 20 h 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Exam-tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät  hyväksytty-hylätty 
Oppimateriaalit  Moodlessa määritelty 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei)  Ei 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei)  Ei 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.