Opintojakso

Näytä opetus
A380A0102 Hankintatoimen työkalut ja kustannustenhallinta, 6 op 
Tunniste A380A0102  Voimassaolo 01.08.2019 -
Nimi Hankintatoimen työkalut ja kustannustenhallinta  Nimilyhenne Hankintatoimen 
Laajuus6 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Business and Management (23E1) 

Opettajat
Nimi
Katrina Lintukangas 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Opetuspaikkakunta: Lappeenranta

Korvaa kurssin A380A0101 Toimittajasuhteiden arviointi ja hankintatoimen työkalut

 
Suoritusvuosi 

KTK 3

 
Periodi 

2

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Vastuuopettaja(t) 

professori, KTT Katrina Lintukangas

 
Tavoitteet 

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijoille kattava yleiskuva siitä millaisia työkaluja ja menetelmiä voidaan käyttää apuna hankintojen suunnittelussa ja kustannusten hallinnassa toimitusketjussa. Kurssin suoritettuaan opiskelijat:
- tunnistavat erilaiset varastointipolitiikat
- osaavat laskea keskeiset materiaalihallinnon tunnusluvut

- tunnistavat kustannustenhallintamenetelmät hankinnoissa

- ymmärtävät käyttöpääoman merkityksen yritystoiminnan kannattavuuden taustalla

- tunnistavat toimitusketjun rahoituksen keinot

- osaavat nimetä yrityksen suorituskykyyn ja toiminnan mittaamiseen vaikuttavat keskeiset tekijät

 
Sisältö 

Varastonhallinnan tunnusluvut, hinta- ja kustannusanalyysi, kokonaiskustannusajattelu, liiketoiminnan prosessien parantamismenetelmät, käyttöpääomanhallinta, kustannustenhallinta ja toimitusketjun rahoittaminen.

 
Suoritustavat 

Luentoja 12 h. Laskuharjoitukset, case-tehtävä ohjaus ja välinäyttö 6 h. Case-tehtävän tekeminen ja kirjallisen raportin laatiminen ja laskutehtävien tekeminen 70 h. Tentti ja tenttiin valmistautuminen 72 h, 2 periodi. Kokonaismitoitus yhteensä 160 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

Kyllä

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

Arvosana 0-5, arvostelu 0-100 pistettä, tentti 70%, case-raportti 30%, molemmat suoritettava hyväksytysti.

 
Oppimateriaalit 

Luentomateriaali, Artikkelikokoelma, Lysons, K. & Farrington, B.,2006. Purchasing and supply chain management, 7. painos, Prentice Hall.

 
Esitietovaatimukset 

A130A0200 Hankintatoimen perusteet tai vastaavat tiedot

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei) 

Ei

 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei) 

max 5

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.